Kontaktskjema
Arbeiderutnyttelse: politikk versus praksis

Hvitebok, Hvitebok

Arbeiderutnyttelse: politikk versus praksis

Det anslås at over 40 millioner personer verden over blir direkte rammet av moderne slaveri, hvorav rett under 25 millioner blir tvunget til arbeid. Disse tallene viser at moderne slaveri fortsatt rammer mange over hele verden, og fremhever hvor viktig det er at virksomheter sikrer etisk behandling av sine direkte ansatte og de som jobber i virksomhetens leverandørkjeder. Uetiske arbeidsforhold varierer i alvorlighetsgrad – fra de mest kritiske formene for moderne slaveri, som menneskehandel, til dårlige arbeidsforhold og -praksiser som rammer et stort antall arbeidere. Bygg og anlegg og beslektede bransjer stikker seg ut som de sektorene globalt som har størst problemer med moderne slaveri.

I denne rapporten fremheves viktige funn fra revisjoner som ble utført i Storbritannia på byggeprosjekter og organisasjoner i byggleverandørkjeden. Rapporten er blitt satt sammen med anonyme data fra intervjuer med 1368 arbeidere og revisjoner av 48 styringssystemer fra de siste 12 månedene. Disse revisjonene er del av programmet vårt for etisk virksomhet. Målet med programmet er å hjelpe bedrifter med å overholde sosiale regler og forskrifter, gi dem en handlingsplan for hvordan problemet skal håndteres, spore fremgangen og unngå enhver form for uetisk forretningspraksis.

Viktige funn:

  • 26 % av virksomhetene hadde ikke bedt om eller sjekket dokumentasjon tilknyttet arbeidstillatelse.
  • 17 % av arbeiderne hadde blitt trukket opptil 25 % i lønn hver uke gjennom en rekke ikke-normerte trekk.
  • 11 % av virksomhetene kunne ikke bevise at arbeiderne
    hadde fått skriftlige vilkår

Finn ut mer om hvordan du kan heve virksomhetens etiske forretningsstandard.

← Hvitebok