Kontaktskjema
Achilles-opplevelsen: Elkem sentraliserer styringen av leverandørkjeden med Achilles

Artikkel

Achilles-opplevelsen: Elkem sentraliserer styringen av leverandørkjeden med Achilles

Elkem, som har hovedkontor i Oslo, er verdensledende leverandør av silisiumbaserte materialer i en rekke bransjer – fra mikroelektronikk og romfart til biler, telekom og keramikk. Selskapet har over 6000 medarbeidere på 28 produksjonsanlegg i Europa, Asia og Amerika.

Utfordring

Elkems virksomhet, som er et speilbilde på bredden i målmarkedene, dekker hele verdikjeden fra kvarts til spesialiserte silikonprodukter. Selskapet har også ledende posisjoner i mer fokuserte, vertikale markeder som ferrosilisium og karbonmaterialer.

Størrelsen og den geografiske spredningen har store konsekvenser for Elkems leverandørkjede, som blir håndtert med ulike systemer i ulike områder av verden. Selskapet innså at dette kunne gi økt risiko og tapte effektivitetsgevinster og bestemte seg i 2017 for å starte prosessen med å gå over til ett enkelt sentralisert anskaffelsessystem.

Prosess

Elkems søken etter en partner som kunne bistå med prosjektet, førte dem raskt til oss. Vi har en lang historie med å hjelpe større norske selskaper til å kvalitetssikre og strømlinjeforme leverandørkjedene sine. Ikke minst er Utilities NCE-nettverket kjent for å hjelpe selskaper på Elkems størrelse med å drive mer effektivt. Ved å kvalifisere leverandører bidrar nettverket til å redusere risiko og sikre at leverandørene overholder innkjøpernes krav og EUs regelverk. Faktum er at 79 % av Elkems inviterte leverandører allerede er registrert i UNCE.

Et samarbeid med oss er også gunstig fordi det viser Elkems kunder at selskapet er opptatt av å samarbeide med de beste leverandørene, som er kvalitetsrevidert gjennom en ISO-godkjent prosess.

Resultater

Det var ikke bare Elkem som dro nytte av de forventede fordelene. Det gjorde leverandørene også. Prosessen ga dem ikke bare muligheten til å vise eksisterende innkjøpere i Elkem at de stadig gjorde forbedringer – den førte også til at de ble eksponert for andre innkjøpere, både i Elkem og i andre ledende selskaper i regionen.

Overgangen til det sentraliserte systemet startet med leverandører fra Norge og Storbritannia, for så å omfatte leverandører fra Frankrike og Sør-Amerika og til slutt resten av verden.

Én av disse leverandørene, treemballasjeprodusenten Røyrås Treindustri, er basert i Finsland i Vest-Agder. For daglig leder Andreas Lie er fordelene med endringen allerede tydelige:

«Det har gitt oss et nytt perspektiv på vår egen organisasjon og hjulpet oss til å bli et mer seriøst og bedre organisert selskap. Vi er bedre rustet til å gripe fatt i og styre risiko. Det at vi hele tiden må holde dokumentasjonen à jour – noe som er ukomplisert med det nye systemet – har også styrket disiplinen.»

Selv om det ennå er tidlig, begynner fordelene å bli klare for Elkem. Leverandørene er mye mer synlige for selskapet, og dermed blir det enklere å fange opp tilfeller av manglende etterlevelse og samarbeide om å gjøre forbedringer.

«Jeg er svært trygg på at medlemskapet gir oss konkurransefortrinn.» Andreas Lie, daglig leder i Røyrås Treindustri

← Artikkel