Kontaktskjema
3 måneder til Brexit: mulige konsekvenser for anskaffelser

Artikkel

3 måneder til Brexit: mulige konsekvenser for anskaffelser

Gjesteblogginnlegg skrevet av David Hansom, partner og leder for anskaffelsesrett i Clyde & Co

Dato: 13. oktober 2020 | Lesetid: 2 minutter

Etter hvert som Storbritannias/EUs fremtidige forhandlinger om samarbeid fortsetter, rettes nå oppmerksomheten mot hvordan et skreddersydd britisk offentlig anskaffelsesregime kan se ut. Med en grønnbok om anskaffelser på vei har den britiske regjeringen i økende grad fremstilt den nye fleksibiliteten i både offentlig kontrakts- og subsidiekontroll (statsstøtte) som fordeler ved å forlate EUs indre marked.

Den nåværende posisjonen per oktober 2020 er at regulering av offentlige anskaffelser i Storbritannia ikke har endret seg siden Storbritannias tilbaketrekning fra institusjonene i EU den 31. januar 2020. Utmeldingsavtalen fastslår at det eksisterende regimet vil fortsette å gjelde, med noen mindre endringer beskrevet i 2019-forordningene for offentlige anskaffelser (revideringer for EU-exit).

Dette betyr at i mangel av nye regler vil de eksisterende reglene gjelde ved slutten av overgangsperioden. For å ivareta rettssikkerheten vil anskaffelser som er påbegynt (inkludert rammeavtaler og deres avropskontrakter), fortsatt være underlagt gjeldende regler. Men hva kan erstatte regimet? Storbritannia har kanskje vært mer kritisk de siste årene når det gjelder de oppfattede kostnadene, byråkratiet og kompleksiteten til EUs offentlige anskaffelsesregime. Når det er sagt, ble mange av bestemmelsene i forordningene (for eksempel rundt anbud med lav verdi) faktisk innført av Storbritannia og var i utgangspunktet ikke en del av EU-direktivet.

De gjeldende reglene er ikke perfekte. Det er mange detaljer og kanskje overkompleksitet på en rekke områder, for eksempel valg, samtidig som reglene ikke nevner en rekke vanlige spørsmål som kommer opp i daglig praksis. Spørsmålet om når regimet for eksempel gjelder for regenerering og utviklingstransaksjoner ledet av offentlig sektor, er for tiden en saksbasert og risikovurdert beslutning basert på rettspraksis.

Det trengs forenkling og ekstra klarhet på en rekke sentrale områder. Politiske beslutningstakere har konsultert bak kulissene en stund, og det er sannsynlig at forslag om nye regler vil bli publisert etter hvert. Hvor tett tilpasset reglene vil bli i forhold til EU-regimet, vil delvis avhenge av nærheten i forholdet som EU og Storbritannia kan bli enige om i fremtidige forhandlinger om samarbeid. Hvis for eksempel Storbritannia forhandler om fortsatt tilgang til Det niende rammeprogram for forskning og innovasjon (FP9), Det europeiske regionale utviklingsfondet (ERDF) eller andre EU-finansieringsstrømmer, virker det svært sannsynlig at EU vil kreve britiske mottakere av den finansieringen for å bruke den i samsvar med EU-reglene. Nylige rapporter har antydet at Storbritannia kan forberede seg på å godta å være «dynamisk samordnet» den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som en del av en forhandlet overenskomst om samarbeid om kriminalitet og sikkerhet. Det kan godt være at et tilsvarende landingspunkt nås når det gjelder anskaffelsesregimet.

Gitt Storbritannias engasjement i å sette sammen gjeldende EU-regler, og dets forpliktelse til konkurranse og valuta for pengene, er det klart at det vil være behov for en eller annen form for fungerende regler for offentlige anskaffelser, utover grunnlinjen i WTOs avtale om offentlige anskaffelser. Vi lever i interessante tider.

← Artikkel