Kontaktskjema

Innsikt

Verdifull innsikt og forretningsanalyse er grunnlaget for å oppnå resultater og finne nye muligheter. Vi kan gi dere en unik oversikt over alle deler av leverandørkjeden og deres egen plass i kjeden.

Innsikt som fremmer forretningsresultater

Vi tilbyr en serie produkter som gir grundig innsyn i prestasjonene i hele leverandørkjeden fra ulike perspektiver. Innsikten gir dere innblikk i leverandørenes overordnede profiler ut fra visse kriterier, som helse og sikkerhet, økonomisk ansvar og samfunnsansvar.

Forretningsanalyse som bidrar til vekst

Den enkelte leverandørens kvalifikasjoner: Samle tilbakemeldinger om prestasjoner og bruk dem til å ta å ta enklere, mer velinformerte avgjørelser.

Rangering: Vi rangerer hver enkelt leverandør med hensyn til økonomi, helse og sikkerhet og samfunnsansvar for å øke gjennomsiktigheten.

Innsiktsrapport: Achilles’ innsiktsteam utarbeider med jevne mellomrom grundige rapporter om nettverkenes prestasjoner sammenlignet med bransjestandardene.

Hvorfor velge oss?

Vi har et vell av verdifull informasjon om nettverk, innkjøpere og leverandører, som kan bidra til å fremme prestasjoner og resultater, og som vi gjerne vil dele med dere.

Be om å bli kontaktet av ekspertteamene våre

Ta kontakt