Kontaktskjema
Hvorfor må organisasjonen investere i læring og utvikling?

Bransjeinnsikt

Hvorfor må organisasjonen investere i læring og utvikling?

Den manglende kompetansen som påvirker mange av Storbritannias største bransjer, har vært en gjenganger i nyhetsoverskriftene de siste årene. Organisasjoner som søker etter folk, opplever at kandidatene ikke har den kompetansen de er ute etter. Ifølge en rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen prioriterer G20-landene å utstyre arbeidsstyrken med den rette kompetansen – de små og mellomstore bedriftene bør gjøre den samme prioriteringen.

Hva bør organisasjoner gjøre for å hindre at den nåværende kompetansesituasjonen blir verre?

Hvor stort er egentlig problemet med manglende kompetanse?


I fjor erklærte Union of Construction, Allied Trades and Technology, en fagforening som spesialiserer seg på bygg- og anleggssektoren i Storbritannia, at den rådende kompetansemangelen i Storbritannia er den verste på mer enn tre tiår. Fagforeningens forbundsleder Steve Murphy kommenterer: «Mangelen på kompetanse er en direkte konsekvens av at bransjen ikke har investert i fremtiden. Holdningen i anleggsbransjen er preget av et ønske om å maksimere den kortsiktige profitten.»

Organisasjoner må investere i opplæring og utvikling for å forberede seg på fremtiden. De må satse på medarbeidere som har den rette kompetansen, innstillingen og kunnskapen, som direkte og positivt kan påvirke organisasjonens vekst. En analyse av rapporten fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen utført av McKinsey, viste at en av organisasjonenes største svakheter er den manglende evnen til å investere i opplæring og utvikling for å heve medarbeidernes kompetanse. Konsekvensene kan være at de går glipp av nye forretningsmuligheter. Organisasjoner må investere tid, penger og ressurser på å gjøre medarbeiderne rustet for fremtiden nå.

Analysen tydet også på at små og mellomstore leverandører bør ta større ansvar for sin egen suksess – noe de vil være i stand til å gjøre hvis medarbeiderne har kunnskapen og kompetansen som kundene er ute etter. Forskning har også vist at opplæring gjør det seks ganger så sannsynlig at ansatte omtaler selskapet sitt som en god arbeidsplass.

Leverandørene bør heller ikke undervurdere betydningen av såkalt myke ferdigheter, som kommunikasjon. De er nemlig avgjørende for å kunne samarbeide effektivt med kunder om å fullføre prosjekter med høyest mulig standard.

E-læring med Achilles


I Achilles har vi tatt kompetansemangelen i Storbritannia på alvor, og leverandørenes behov for å øke medarbeidernes kompetanse fikk oss til å utvikle Achilles’ e-læringsplattform tidligere i år.

Plattformen tilbyr en lang rekke kurs for både innkjøpere og små og mellomstore bedrifter. Den gir virksomheter muligheten til å øke kunnskapen om anskaffelsesregelverk og anbudsprosessen. Målet er å hjelpe dem med å øke sjansene til å sikre seg nye kontrakter.

Det er flere fordeler med e-læring, blant annet:

Du kan logge av og på plattformen når du har tid, noe som betyr at du ikke trenger å miste en hel arbeidsdag for å delta på en bestemt økt.

Du kan veksle mellom ulike moduler når du føler for å friske opp kunnskapen om et bestemt område.

Du kan lære i ditt eget tempo, akkurat når det passer deg.

Du kan se gjennom informasjonen etter at du har fullført en modul, noe som gjør plattformen til en praktisk langsiktig ressurs.

Forskning har dessuten vist at e-læring kan redusere utfordringene knyttet til mer tradisjonelle former for læring, med mellom 25 og 55 prosent. Disse utfordringene omfatter presset om å fullføre en modul innen en bestemt tidsfrist, og nødvendigheten av å måtte passe læringen inn etter andre arbeidsoppgaver. E-læring hjelper altså enkeltpersoner med å holde på kunnskapen i det lange løp og gjør det mulig for dem å lære i sitt eget tempo.

Hvis du vil finne ut mer om hvordan du kan heve medarbeidernes kompetanse ved hjelp av Achilles, er det bare å fylle ut dette skjemaet, så vil du bli kontaktet av et av teammedlemmene våre.

← Bransjeinnsikt