Kontaktskjema
Åpenhetsloven: Er din bedrift klar?

Artikkel, Bransjeinnsikt

Åpenhetsloven: Er din bedrift klar?

1. juli trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Den skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven gjelder for større virksomheter som hører hjemme i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Det sentrale målet med den nye loven er å i større grad stille store selskaper til ansvar for at riktige standarder oppfylles av alle leverandørene deres, og å sikre at disse selskapene regelmessig redegjør for sin kontinuerlige innsats for å slå ned på uetiske praksiser.

Loven definerer en leverandørkjede som enhver part i en kjede av leverandører som leverer eller produserer varer eller tjenester som inngår i en organisasjons vare- eller tjenestetilbud, fra råmaterialer til ferdige produkter. Loven tvinger selskaper til å oppdage, håndtere, forhindre og begrense brudd på anstendige arbeidsforhold, ikke bare i oppstrømsleverandørbasen, men også hos nedstrømsleverandører. Loven er banebrytende, med sin betydelig større rekkevidde i forhold til tidligere regelverk. For å overholde loven må selskaper innarbeide etiske standarder i hvert ledd av driften sin.

For å hjelpe selskaper som er berørt av den norske åpenhetsloven, arrangerte vi nylig et webinar i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt.

← Artikkel