Kontaktskjema
Achilles-erfaringer: Nexen ser verdien og fordelene med Achilles Verify-revisjon

Case Studier

Achilles-erfaringer: Nexen ser verdien og fordelene med Achilles Verify-revisjon

Nexen Petroleum UK Ltd er et datterselskap av Nexen Inc., et heleid datterselskap av CNOOC Limited. Nexen UK produserer olje og naturgass fra en rekke felt, inkludert Buzzard, det største Nordsjøfunnet på over 25 år. I 2012 produserte Nexens britiske eiendeler 203 millioner foe/d til 100 % arbeidsrente (99 000 fat oe/d netto).

Utfordring

Nexen Petroleum UK Limited (Nexen) søkte måter å støtte sin Contractor Assurance-prosess, inkludert leverandørvurdering og -utvelgelse, innenfor områdene QHSE-ledelse og ansattes kompetanse og opplæring. Som en eksisterende Achilles-kjøper benyttet Nexen muligheten til å dra fordel av Achilles Verify-prosessen.

I utgangspunktet var det interne barrierer å overvinne på grunn av en viss skepsis i selskapet, med hensyn til fordelene og robustheten til Achilles Verify-prosessen. En sterk business case var derfor nødvendig for å rettferdiggjøre promoteringen og integreringen av Verify-prosessen i Nexens eget interne kontraktørstyringssystem.

Løsning

For å få en full forståelse av hva som var involvert i prosessen og for å bekrefte bakgrunnen for hvordan skåringen brukes i den publiserte rapporten, ba Lance Green, Nexens HMS-rådgiver, om å delta og observere en leverandørverifiser revisjon. Lance deltok på den to dager lange Achilles Verify-fornyelsesrevisjonen med AJT Engineering Ltd (AJT), en Aberdeen-basert ingeniørtjenesteleverandør som driver med både reparasjon og oppussing av oljefeltutstyr og ny produksjon av maskinerte komponenter og fabrikkerte sammenstillinger.

Resultat

Ved å observere hele prosessen var Lance i stand til å bekrefte detaljene og robustheten til revisjonen, inkludert: åpningsmøte, omvisning på stedet, vurdering og verifisering av bevis mot Achilles Verify-standarden, diskusjon og bevis på implementering, frem til avslutningsmøtet der en oppsummering av poengsum og identifiserte forbedringsmuligheter er skissert. Den viste også hvordan underleverandørtjenester videre langs forsyningskjeden også kan administreres, da det ble påvist under tilsynet at AJT leverte vedlikehold av undervannsutstyr gjennom Nexens nåværende boreentreprenør, men likevel ikke var en direkte leverandør til Nexen.

Oppmøte under tilsynet bekreftet detaljene bak rapporten og ga tillit til at den publiserte rapporten ga en sann refleksjon av QHSE-ledelsen og kompetanse- og opplæringssystemene på plass, sammen med implementeringsnivået. Den viste også at forbedringsmulighetene identifisert av revisor og den tilhørende leverandørforbedringsplanen ga verdi til prosessen og bidro til kontinuerlig forbedring.

«Etter å ha deltatt på en Achilles Verify-revisjon og observert prosessen og detaljene i den innhentede informasjonen, var jeg i stand til å validere detaljene bak rapporten og tilhørende poengsum. Dette tillot meg å svare positivt på eventuelle bekymringer som ble reist av mine kolleger i Nexen.
Lance Green – HMS-rådgiver, Nexen Petroleum UK Limited

Nexen logo

← Case Studier