Innsikt

Vi har vært et sentralt knutepunkt mellom innkjøpere og leverandører i nesten 30 år. Det gir oss dataene og perspektivet til å gi unik innsikt i leverandørkjeder og emnene som former dem. Her finner du vårt perspektiv på dagens viktigste saker.

Fremhevet innsiktsartikkel

Undersøkelse om globale prioriteringer for bærekraft 2022/23

Les innsiktsartikkel

Join the discussion

Follow us on social