Fremhevet innsiktsartikkel

Infographic: Olje- og gassforsyningskjeden i Nordsjøen

6 mar 2019
Artikkel av Achilles

Les innsiktsartikkel

Bla ned for flere innsiktsartikler

Vi har vært et sentralt knutepunkt mellom innkjøpere og leverandører i nesten 30 år. Det gir oss dataene og perspektivet til å gi unik innsikt i leverandørkjeder og emnene som former dem. Her finner du vårt perspektiv på dagens viktigste saker.