Kontaktskjema
Spør eksperten: Ukraina under angrep og sanksjoner mot Russland

Bransjeinnsikt, Bransjeinnsikt

Spør eksperten: Ukraina under angrep og sanksjoner mot Russland

Etter hvert som situasjonen i Ukraina forverret seg i februar 2022, ble det klart at uansett hvordan krisen utvikler seg, kommer det til å ha en omfattende og potensielt ødeleggende effekt på leverandørkjeder.

Vi har invitert eksperter fra hele bransjen til å dele sine synspunkter på hva dette kan bety, og hvordan bedrifter kan opprette robuste leverandørkjeder i krisesituasjoner.  I den første «Spør eksperten»-serien vår ser vareanalytiker Jason Kaplan nærmere på krigen i Ukraina, virkningen av sanksjoner mot Russland, potensielle prisøkninger for energi og forsyningsproblemer for visse viktige metaller.

Hva er dine tanker om hvordan leverandørkjeden påvirkes av hendelsene de siste dagene?

Jason Kaplan: Forstyrrelser i leverandørkjeden og prisøkninger er ikke uventet på grunn av frykt for hvor omfattende konflikten vil bli.  Når det første sjokket har lagt seg og det er mulig å vurdere forstyrrelsene i leverandørkjedene, forventer jeg at noen av prisene går ned igjen.  Forstyrrelsene i forsyning av gass eller visse metaller vil imidlertid vedvare, noe som vil legge press på leverandørkjedene og holde noen priser oppe.

Hva kan vi lære av tidligere hendelser når det gjelder forstyrrelser i leverandørkjeder i en verden der leverandørkjedene fremdeles er sårbare?

Jason: Situasjonen utvikler seg stadig og er uklar, men konflikten i Ukraina i 2014 kan gi en liten pekepinn på følgene.  Forsyningen av varer fra landet ble påvirket, men importørene tilpasset seg og byttet til andre kilder.  Dette var mest merkbart for tyrkisk import av stål fra Ukraina, som ble erstattet med stål fra Russland og Kina.

Ukraina er ikke en stor leverandør av harde varer.  Etter at Krimhalvøya ble annektert i 2014, har for eksempel Ukraina vært den 14. største stålprodusenten.  Det er imidlertid så mye global stålkapasitet at denne forsyningen kan bli kompensert av andre regioner.  Myke varer er et større problem med tanke på hvor viktig ukrainsk hvete og korn er for det globale markedet.

Situasjonen er i rask utvikling, men hva er ditt råd til bedrifter som holder øye med situasjonen og lurer på hvordan de kan redusere risikoen i leverandørkjeden i denne usikre tiden?

Jason: Det er for tidlig å si hvordan konflikten vil utvikle seg og målene med invasjonen. Dette gjelder også landenes respons på krisen.  Som i 2014 må situasjonen stabilisere seg før industribasen kan klare å tilpasse seg og kundene kan forstå implikasjonene.

Jeg forventer at råmaterialer og produksjon i Ukraina vil gjenvinne en stor del av, men ikke hele, det tidligere nivået, uansett hvordan krisen utvikler seg. Innkjøpere kommer nok til å være forsiktige med å bruke ukrainske leverandører, så landets forsyning kommer til å bli ytterligere redusert. Bestemmelsesstedet for disse varene kan også forandre seg, og Kina kan ta en større del av ukrainsk produksjon av økonomiske og politiske grunner, spesielt siden Kina beveger seg vekk fra australske kilder.

Forsyning av nedstrømsprodukter som bildeler kan være mer problematisk.  Det kan hende at flernasjonale selskaper ikke har lov til å arbeide i eller ta produkter fra et land som er annektert, noe som kan påvirke ukrainsk produksjon.

De viktigste implikasjonene kommer sannsynligvis til å være effekten av sanksjonene mot Russland. Russiske varer og produkter er en viktig del av de globale leverandørkjedene, og sanksjoner kan medføre å finne alternative kilder.  I tillegg har noen leverandørkjeder blitt skadet etter 24 måneder med covid-19, og dette kan føre til uunngåelige problemer for selskaper med begrensede forsyningsalternativer eller for de som ikke er sikre på hvor solid forsyningene er.

Til slutt, hvilke prisøkninger og markedstrender bør vi holde øye med i løpet av de nærmeste ukene og månedene?

Jason: Den største bekymringen for Europa er energi.  Gassprisene var allerede høye, og dette vil sette ytterligere press på forbruk og heve produksjonskostnadene.  Alle restriksjoner på russiske gassforsyninger – som utgjorde ~40 % av EUs gassimport i 2021 – vil utvilsomt føre til høyere energikostnader, noe som vil føre til høyere inflasjon og økonomisk skade, og er svært urovekkende.

Jernholdige varer, som stål og jernmalm, er ikke så urovekkende.  Det er nok global kapasitet, til og med overflødig, og det er mulig å kompensere med andre kilder.  Leverandørkjedene kan likevel trenge tid til å tilpasse seg.

Sanksjonene mot Russland er nok viktigere for leverandørkjedene.  Russland er hovedleverandør av metall som nikkel og platina, i tillegg til energivarer.  Handelsfinansiering er allerede et problem, og noen institusjoner er ikke villige til å finansiere russisk handel, noe som gjør eksport vanskeligere og dyrere.  Avgjørelsen om å blokkere noen russiske banker fra å bruke betalingssystemet SWIFT gjør det vanskelige for bedrifter å drive virksomhet på tvers av de russiske grensene – selv med vennlige land som Kina.

Det er for tidlig å analysere effekten av krisen.  Mye er avhengig av hvordan leverandørkjedene kan tilpasse seg, hvilke sanksjoner som innføres og hvilke økonomiske virkninger krisen vil ha.

 

Hvis du er bekymret hvor hvordan denne krisen vil påvirke virksomheten din, kan du ta kontakt for å snakke med ekspertteamene våre.

 

← Bransjeinnsikt