Kontaktskjema
Hva er konfliktmineraler?

Bransjeinnsikt

Hva er konfliktmineraler?

Oversikt

Begrepet «konfliktmineraler» beskriver de fire grunnstoffene tinn, tantal, wolfram og gull, og omtales vanligvis som 3TG.Men hva er det som gjør disse mineralene til «konfliktmineraler»?

Kort sagt klassifiseres de som «konfliktmineraler» hvis inntekter fra handel med disse mineralene brukes til å finansiere væpnet konflikt i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og nabolandene (DRC-regionen).

Mer spesifikt er det opprinnelsen til disse mineralene som er viktig, og hvorvidt malmen som brukes til å produsere disse grunnmetallene, kommer fra gruver som kontrolleres ulovlig av regjeringsstyrker og militser.

Slike tropper og militser bruker den store fortjenesten fra gruvene til å fremme sine egne agendaer og kjøpe våpen for å drive krigføring. De har også ansvaret for noen av de verste grusomhetene mot menneskeheten og grove brudd på menneskerettigheter, blant annet voldtekt, mord og barnearbeid. . Sivile fra lokale gruvesamfunn blir tvunget til å delta i denne ulovlige gruvedriften. Dette får betydning for den lovlige delen av denne viktige industrien, som er kritisk for bærekraften til økonomien i DRC-regionen og for beskyttelse av deres folk.

. Mineraler fra disse gruvene blir så smuglet ut av DRC gjennom nabolandene Uganda og Rwanda, hvor de eksporteres til Det fjerne østen og smeltes sammen med mineraler fra hele verden. Når mineralene er blitt prosessert eller «foredlet» på denne måten, er det ekstremt vanskelig å spore opprinnelsen. Konfliktmineraler finner derfor raskt veien til forbruksprodukter over hele verden og finnes i alle typer elektroniske enheter, blant annet mobiltelefoner, bærbare PC-er, biler og smykker.

Behovet for intervensjon

Siden denne ulovlige gruvedriften utgjør det viktigste inntektsgrunnlaget for disse gruppene, er det her det er sterkest behov for intervensjon. Selskaper blir derfor oppfordret til å source på en mer ansvarlig måte og hindre at konfliktmineraler kommer inn i de globale markedene, ved å foreta aktsomhetsvurdering av leverandørkjeden.

Dette krever grundige undersøkelser av leverandørkjeden, først for å identifisere om produktene de fremstiller eller bestiller for fremstilling, inneholder 3TG, og deretter identifisere kildene. Det er spesielt viktig å finne ut om eventuelle slike mineraler kommer fra gruver som finansierer konflikter. Til slutt må man, for eksempel i samarbeid med berørte leverandører, utarbeide en plan for korrigerende tiltak for å løse problemer som er identifisert.

Arbeidet som gjøres av Conflict-Free Sourcing Initiative (cfsi), er avgjørende for å få til dette. De har utarbeidet en rapporteringsmal for konfliktmineraler (CMRT), som gjør det mulig å samle inn informasjon relatert til konfliktmineraler. De har også gjennomført revisjoner av smelteverk (raffinerier) i henhold til vedtatte protokoller, for å utarbeide en liste over raffinerier som anses som godkjente eller sertifiserte. Dette gjør det mulig for bedrifter å ta informerte beslutninger angående konfliktmineraler i leverandørkjeden.

Man må imidlertid være klar over at et ikke-sertifisert smelteverk ikke nødvendigvis har noen forbindelse til slike væpnede grupper. Den manglende sertifiseringen indikerer kun at de ikke er revidert av cfsi. Slike smelteverk kan søke cfsi om å bli revidert for å få endret status. Organisasjoner oppfordres til å source mineraler fra sertifiserte smelteverk og utvise varsomhet med ikke-sertifiserte smelteverk.

Ansvarliggjøring ved hjelp av lovgivning.

Den amerikanske loven Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, som ble vedtatt av den amerikanske kongressen i juli 2010, omfatter en bestemmelse – paragraf 1502 – som har som mål å hindre den nasjonale hæren og opprørsgruppene i DRC i ulovlig bruk av profitt fra mineralhandel til å finansiere konflikter.

Paragraf 1502 innebærer avsløringsplikt, og krever at selskaper undersøker om produktene deres inneholder konfliktmineraler, ved å gjennomføre aktsomhetsvurdering av leverandørkjeden og rapportere dette til Securities and Exchange Commission (SEC).

. Det amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) tok dette i bruk i 2012 og forordnet regler som krever at selskaper som er registrert på den amerikanske aksjebørsen, leverer pålagte årlige rapporter angående bruk av konfliktmineraler (3TG – tinn, tantal, wolfram og gull) som anses som «nødvendige» for produktene de fremstiller eller bestiller fremstilt. De er også pålagt å informere om hvilke tiltak de har iverksatt for å utvise aktsomhet angående kilden og ansvarskjeden til slike mineraler.

Kravene til aktsomhet og sporbarhet i paragraf 1502 er avgjørende for å bryte koblingen mellom konflikt og mineralhandelen i Den østlige demokratiske republikken Kongo. De markerer et effektivt første skritt i bestrebelsene på å skape en konfliktfri gruveindustri i DRC, som kommer den lovlige gruvehandelen til gode og får slutt på utsuging og vold.

.I EU er det innført nye lovmessige retningslinjer i forhold til konfliktmineraler. Disse anbefaler selvsertifisering for importører av 3TG. Selv om dette fortsatt er frivillig, tvinger økt press fra forbrukere og pressgrupper selskaper til å ha en mer proaktiv tilnærming til dette, som en del av bedriftens samfunnsansvar. Selskaper som ikke følger denne anbefalingen, må regne med dårlig presseomtale.

← Bransjeinnsikt