Kontaktskjema
Finn din løsning for sikring av leverandørkjeden: Fire spørsmål som bør vurderes

Artikkel, Bransjeinnsikt

Finn din løsning for sikring av leverandørkjeden: Fire spørsmål som bør vurderes

De fleste multinasjonale selskaper sliter med å opprettholde konsistente prosesser, databasesystemer for entreprenørstyring og data for å kunne ta de riktige innkjøpsbeslutningene. Det å forstå standardene og å ha riktig overvåkning av risikostyringen i leverandørkjeden som hjelp til å forstå hvor dataene er og hva de viser, er hovedpunkter som en organisasjon bør ha klart for seg når det skal velges en løsning for sikkerheten i leverandørkjeden.

I henhold til en McKinsey-rapport som kom ut i januar 2021, mener 69 % av respondentene at digitale og analytiske løsninger blir mer verdifulle etter covid-19. «Det var særlig spend-analyser de fleste respondentene mente kunne være til størst hjelp under anskaffelser. De kan gi innsikt, slik at anskaffelsesfunksjoner kan prioritere verdiskapende muligheter og finne de viktigste faktorene for å fange opp innflytelsen av disse.»

Last ned e-boken vår for å fordype deg i disse fire spørsmålene:

  • Hva er prosessen?
  • Hva er standarden?
  • Hvor er opplysningene mine?
  • Hva viser opplysningene?


← Artikkel