Kontaktskjema
Fem grunner til at leverandører bør gjennomgå en revisjon

Bransjeinnsikt

Fem grunner til at leverandører bør gjennomgå en revisjon

Det er ingen forskriftsmessige krav som sier at en leverandør må gjennomgå en Achilles-revisjon, og det er heller ikke et kriterium for å bli medlem i et Achilles-nettverk, men det kan være svært fordelaktig for leverandører å gjøre dette likevel. Det kan forbedre sjansene til å vinne nye kontrakter, samtidig som det er en kostnadseffektiv måte å gjennomgå organisasjonens styringssystemer på.

Nedenfor følger fem grunner til at leverandører bør gjennomgå en revisjon hvert år.

1. Skap en bedre virksomhet

Jevnlige revisjoner virker som en motiveringsfaktor for å forbedre driften og kontinuerlig heve nivået i virksomheten.

Som en del av revisjonsprosessen validerer kvalifiserte revisorer fra Achilles alt fra ulykkesregistre til gyldigheten av leverandørens retningslinjer for samfunnsansvar. Så når du vet at vi kommer på besøk, burde dette være oppmuntring god nok til å iverksette tiltak for å sikre at virksomheten har riktig dokumentasjon og riktige rutiner på plass.

Våre interne undersøkelser viser faktisk at hendelser som følger av mangelfull etterlevelse av HMS-forskrifter, reduseres med gjennomsnittlig 73 prosent etter at en virksomhet har gjennomgått vår leverandørrevisjon i fire år på rad.

I tillegg vet vi at innkjøperne ser på leverandørenes revisjonsresultater. Spesielt overvåker de om resultatene blir bedre fra år til år som et resultat av at leverandørene iverksetter tiltak som fører til kontinuerlig forbedring. Innkjøpere er under kontinuerlig press om å heve nivået, og de forventer at leverandørene gjør det samme.

Les om samarbeidet mellom Panks Engineers og Deritend, to av de syv leverandørene som jobbet med et rammeverk for ressursplanlegging (AMP5) på områdene mekanisk, elektrisk, instrumentering, kontroller og automatisering (MEICA) for Anglian Water, og forbedringstiltakene dette førte til.

2. Gi deg selv et konkurransefortrinn

Revisjoner kan være ganske skremmende, men hvis alle aspekter av virksomheten er robuste, er det ikke noe å bekymre seg for.

Mange innkjøpsorganisasjoner er for eksempel forpliktet til å gjennomføre grundigere «due diligence» på sine forsyningskjeder på grunn av strengere lovgivning, noe som betyr at proaktive leverandørene som allerede kan vise til at de har gjennomgått en revisjon, får et konkurransefortrinn. I tillegg vil innkjøpere få inntrykk av at organisasjonen er en fremadrettet virksomhet som streber etter kontinuerlig forbedring, og som ønsker å skille seg ut fra mengden. Dette øker leverandørens konkurransekraft og gir innkjøpere trygghet for at leverandøren kan levere det som kreves.

Les om hvordan SPIE-ENS brukte tilbakemeldingene fra Achilles UVDB-revisjonen til å oppnå bedre resulter.

3. Øk virksomhetens troverdighet

Ved å gjennomgå en revisjon fremstår leverandøren som seriøs og troverdig, og demonstrerer at de er i stand til å oppfylle den aktuelle kontrakten på en effektiv måte samtidig som de etterlever alle relevante krav.

Det viser imidlertid ikke bare at leverandøren er i stand til å oppfylle én spesifikk leverandørkontrakt, det viser at de står klar til å gjøre en god jobb på hver kontrakt de blir tildelt, og at de ønsker å tilby sine tjenester til bransjen som helhet, ikke bare én innkjøper.

Derfor er det mer sannsynlig at relasjoner med innkjøpere blir positive og vellykkede, noe som gjør det enklere for leverandører å samarbeide og levere tjenester i tråd med innkjøpernes forventninger, og følgelig redusere risikoen enda mer.

Les mer om hvordan Elite Cleaning Services bygger troverdighet gjennom Achilles.

4. Skap verdier

I tillegg til forbedring av virksomhetens omdømme, er det svært sannsynlig at leverandøren prioriterer økte inntekter og økning av verdien til merkevaren på lang sikt.

Mange av våre kunder forteller oss at de oppnår markante driftsforbedringer, og at flere forretningsmuligheter åpner seg, når de gjennomgår regelmessige revisjoner!

Les om JPCS og deres satsing på RISQS-revisjonen som et verktøy for å skille seg ut.

5. Gjør inntrykk på innkjøpere

Til syvende og sist dreier det seg om å gjøre inntrykk på innkjøpere for å vinne flere leverandørkontrakter.

I noen av nettverkene opererer innkjøpere med poengsystemer eller nivåer av etterlevelse som leverandører må oppnå, for å bli vurdert i forbindelse med konkurranser om kontrakter i det hele tatt. Leverandører som har gjennomgått revisjonsprosessen Achilles UVDB Verify, oppnår vanligvis et nivå på ca. 75 prosent.

Ta kontakt med Achilles i dag for å finne ut mer om hva vår revisjonsprosess kan gjøre for deg, eller spill av vår video for å finne ut mer om hvordan du forbereder deg på en revisjon.

← Bransjeinnsikt