Kontaktskjema
Forstå risikoer knyttet til etiske arbeidsforhold i bygg- og anleggsbransjen

Artikkel, Bransjeinnsikt

Forstå risikoer knyttet til etiske arbeidsforhold i bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen er en av de største bransjene i Storbritannias økonomi. Den anslås å nå en markedsstørrelse på omtrent GBP 166 millioner innen utgangen av 2022, og over 2,2 millioner personer i Storbritannia jobber i byggefirmaer. Mange bedrifter jobber mot mål for bærekraft og karbonreduksjon, men sektoren sliter også med utfordringer tilknyttet etisk styring av arbeidskraft.

I 2022 publiserte Storbritannias Independent Anti-Slavery Commissioner, Dame Sara Thornton, en årsrapport som beskrev arbeidsstandarder i byggebransjen og relaterte bransjer. I rapporten brukte Dame Thornton en av de største etterforskningene av slaveri i Storbritannias historie, Operation Cardinas, som eksempel for å fremheve problemene i byggebransjen. Rapporten brukte innsikt fra Achilles’ trendrapporter fra programmet for etisk forretningsvirksomhet til å beskrive mangler og risikoer for virksomheter i bygg- og anleggsbransjen.

Nye former for moderne slaveri i bygg- og anleggsbransjen

Byggefirmaer driver virksomhet i en svært konkurransepreget sektor med lave marginer. Derfor velger mange å hyre inn underleverandører eller bruke bemanningsbyråer for å fullføre prosjekter. Siden så mange leverandører konkurrerer om et begrenset antall kontrakter, er det mange som forsøker å presse ned prisene så mye som mulig. Rapporten fremhevet at i noen sjeldne tilfeller kunne leverandørene finne på å omgå arbeidsstandarder for å gjøre seg mer attraktive.

Slikt er sjeldent og er i den ytterste enden av spektrumet. Rapporten fra Dame Sara Thornton brukte Operation Cardinas som eksempel på de komplekse måtene byggefirmaer kan vikle seg inn i uetisk arbeidspraksis på når de hyrer inn underleverandører, enten ubevisst eller med vilje.

Operation Cardinas førte flere kriminelle nettverk i bygg- og anleggsbransjen frem i lyset. Disse firmaene brukte tvangsarbeid og i ekstreme tilfeller menneskehandel i byggeprosjekter over hele Storbritannia. I ett tilfelle hadde et av disse kriminelle nettverkene utplassert opptil 500 rumenske arbeidere hentet rett fra Romania, på anlegg i hele Sørøst-England. Metropolitan Police identifiserte minst 33 selskaper, inkludert entreprenører, byråer og bemanningsbyråer, som uten å vite det hadde betalt penger til kontoer som utnyttet arbeidere.

Utnyttelse er heldigvis ikke normen i bygg- og anleggsbransjen, men rapporten understreket det økende presset på mange byggefirmaer om å være konkurransedyktige. Selv om gjeldende samsvarsnivåer pålegger firmaer å overholde etiske arbeidsinitiativer, miljøsertifiseringer, HMS-programmer og andre standarder, gjør de globale utfordringene at enkelte leverandører setter virksomhetens forpliktelse til etisk ansettelse i fare.

Selskaper i bygg- og anleggsbransjen er under stadig større press

På grunn av at Storbritannia har gått ut av EU og at det ikke lenger kommer migrantarbeidere til bygg- og anleggsbransjen, er behovet for arbeidskraft blitt mer akutt. Endringer i immigrasjonslovene gjør at firmaer ikke lenger kan fylle stillingene med fagfolk, og de må derfor finne andre måter å fylle det økende antallet ledige stillinger på.

Mangel på arbeidskraft og fagkunnskap er et problem, men det endrede globale bildet for enkelte firmaer fører med seg enda større utfordringer. Økende inflasjon er et problem for både virksomheter og leverandører, og påvirker naturlig nok bunnlinjen. I tillegg  fører materialmangel til forsinkede byggeprosjekter, som igjen kan føre til dagbøter. For å gjøre situasjonen enda mer innviklet tvinger inflasjonen selskaper til å kompensere for tapt inntekt. Inflasjonen ble i høy grad utløst av kompensasjonsordninger tilknyttet pandemien og krigen i Ukraina. Den kvartalvise ASCRI-en vår (Achilles Supply Chain Resilience Index) indikerer at i både avanserte økonomier og økonomier i utvikling kommer inflasjonen til å stige, og kan bli liggende hvor som helst mellom 5,7 og 8,7 % i 2022 før den sakte avtar i årene som kommer.

Rapporten brukte innsikt fra Achilles’ program for etisk forretningsvirksomhet til å fremheve nivået av etisk ansettelse i Storbritannia. Programmet vårt er en standard som selskaper, deriblant British Land, Skanska, Cadent og Costain, kan bruke til å identifisere etisk ansettelsespraksis i hele leverandørkjeden ved å kartlegge leverandørene og leverandørkjedene selskapet bruker.

Resultatene viser at noen byggefirmaer i Storbritannia ikke alltid overholder ansettelsesstandarder i hele driften sin. Vi brukte data fra anonymiserte intervjuer med 1368 arbeidere og 48 revisjoner av styringssystemer fra de siste 12 månedene, og fant omfattende dårlig praksis på mange byggeplasser. Tre hovedproblemer gikk igjen på disse byggeplassene.

  • Arbeidstillatelse: Så mye som 26 % av virksomhetene hadde ikke bedt om eller sjekket dokumentasjon tilknyttet arbeidstillatelse. Dermed risikerte disse virksomhetene å hyre inn arbeidere som ikke hadde tillatelse til å arbeide i Storbritannia.
  • Trekk i lønn: 17 % av arbeiderne sa de hadde blitt trukket opptil 25 % i lønn hver uke gjennom en rekke ikke-normerte trekk.
  • Ansettelsesvilkår: 11 % av virksomhetene hadde ikke formidlet vilkårene til indirekte hyret arbeidskraft. Dermed hadde enkelte arbeidere ingen informasjon om arbeidsforholdet og ingen midler til å si fra om problemer.

Samarbeid med interessenter er viktig

Selv om det males et bekymringsverdig bilde av bygg- og anleggsbransjen, omfattet rapporten viktige anbefalinger til virksomheter som bruker leverandører i prosjekter.

Bygg opp virksomhetens interne fagbase

Ved å bygge opp virksomhetens interne fagbase kan byggefirmaer sikre at de oppfyller relevante standarder i driften sin. Dette kan omfatte å ansette arbeidere direkte, opprette grupper som jobber mot moderne slaveri, og gi de ansatte bedre opplæring. Virksomheter som er bekymret for konsekvensene ved å sette bort arbeid til underleverandører, bør fokusere på å utvikle sin egen stab med tydelige retningslinjer, strategier og beste praksis.

Samarbeid med leverandører

Når virksomheter bruker leverandører, bør de vurdere å forhåndskvalifisere dem via samsvars- og akkrediteringsorganisasjoner. I tilfeller der potensielle leverandører ikke kvalifiserer til bestemte ansettelsesstandarder, bør virksomheten gi dem opplæring i beste praksis og revidere dem jevnlig for å sikre at de blir bedre.

Initiativer med flere interessenter

Mange byggefirmaer bruker globale leverandørkjeder. Derfor er det viktig med en samarbeidsbasert tilnærming for å sikre at standarder overholdes i alle sektorer og regioner. Achilles Ethical Business Working Group samler ledere fra forskjellige bransjer. For å kunne koordinere en felles innsats mot tvangsarbeid er det viktig at virksomheter bruker ekspertise fra bransjen og tertiærsektoren.

Overvåking av leverandørkjeder

Vi kan hjelpe virksomheten din med å overvåke samsvar med arbeidsforskrifter i hele leverandørkjeden. Achilles samler innsikt om alle i leverandørkjeden din, også underleverandører, for å sikre at arbeiderne behandles rettferdig. Vi styrker organisasjonens etiske retningslinjer, samfunnsansvar og erklæringer om moderne slaveri.

Finn ut mer om hvordan du kan redusere risikoene forbundet med uetisk praksis i virksomheten og leverandørkjeden din.

← Artikkel