Kontaktskjema
Corporate Sustainability Reporting Directive: alt du trenger å vite

Artikkel, Bransjeinnsikt

Corporate Sustainability Reporting Directive: alt du trenger å vite

Hva er Corporate Sustainability Reporting-direktivet?

I april i fjor la EU-kommisjonen fram et forslag til et direktiv om bærekraftig rapportering for bedrifter (CSRD), som er utformet for å styrke eksisterende regler for ikke-finansiell rapportering (NFRD). Hovedmålet er å forbedre tilgangen til bærekraftsinformasjon og håndheve mer konsistent og transparent bærekraftsrapportering fra bedrifter.

NFRD ble vedtatt av EU i 2014 og gjelder for børsnoterte selskaper med mer enn 500 ansatte. Det krever at disse virksomhetene offentlig rapporterer retningslinjer knyttet til miljøvern, sosialt ansvar og behandling av ansatte, respekt for menneskerettigheter, anti-korrupsjon og bestikkelser, og mangfold i selskapsstyrer.

Hvem er kvalifisert

CSRD gjelder for flere selskaper enn NFRD: enhver organisasjon med over 250 ansatte eller mer enn €40 millioner omsetning eller mer enn €20 millioner i eiendeler vil nå være forpliktet til å overholde den nye lovgivningen. Innen den er fullt implementert, forventes 49 000 virksomheter å bli påvirket av dette nye rapporteringskravet; datterselskaper vil imidlertid bli unntatt fra mandatene i det foreslåtte direktivet dersom deres bærekraftsdata er inkludert i den samlede konsoliderte ledelsesrapporten til paraplyorganisasjonen.

CSRDs omfang

CSRD tar sikte på å utnytte EUs potensial til å transformere seg til et fullstendig bærekraftig og inkluderende økonomisk og finansielt økosystem, i tråd med den europeiske grønne avtalen og FNs bærekraftsmål. Den utvider omfanget av den eksisterende NFRD ved å øke den nødvendige åpenheten knyttet til bærekraft. Rapporteringsstandardene er under utvikling og tar sikte på å harmonisere bærekraftsrapportering samtidig som de tar EUs taksonomiforordning, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) og eksisterende internasjonale rammeverk som Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) og Global Reporting Initiative (GRI) i betraktning.

Obligatorisk forsikring

Direktivet dekker to elementer: For det første rapportering av nødvendige data, og deretter er det andre trinnet å få disse gjennomgått og sikret av en uavhengig part – som vårt vurderingsteam.

Innføringen av uavhengig obligatorisk forsikring har som mål å jevne ut oddsen for alle, slik at brukerne kan være sikret forbedret tilgang til sammenlignbar, anvendelig og pålitelig informasjon når det gjelder bærekraft. Informasjon som avsløres under CSRD vil være underlagt obligatorisk ekstern ‘begrenset’ sikkerhet, forutsatt at det vil være en overgang til et ‘rimelig’ forsikringskrav senere. Rimelig sikkerhet gir brukerne en betydelig grad av tilfredshet med at dataene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Begrenset sikkerhet, derimot, gir mindre komfort og et smalere omfang når det kommer til selve emnet.

Hvordan vil bedriftsrapporteringsdirektivet bli håndhevet

CSRD forplikter EU-medlemsstatene til å utvide sine eksisterende rammeverk for å muliggjøre offentlig tilsyn med lovpålagte revisorer og revisjonsselskaper til å inkludere forsikring om bærekraftsrapportering. Den støtter også etableringen av et kvalitetssikringssystem og et undersøkelses- og sanksjonsregime for revisorene. Enkeltpersoner i hvert selskap som sender inn en årsrapport vil bli pålagt å bekrefte at den er utarbeidet i tråd med CSRD-standarder; ellers kan sanksjoner og andre tiltak gjelde i tilfelle overtredelse.

Potensielle straffer

Hvis en virksomhet er skyldig i manglende overholdelse av CSRD, kan den forvente administrative sanksjoner og tre mulige straffer: en offentlig oppsigelse; en ordre om å endre atferd; og økonomisk straff. Hvert EU-medlemsland vil fastsette straffen og definere grensene for sanksjonene innenfor deres jurisdiksjon.

Gjør deg klar for CSRD

Bedrifter bør begynne å forberede seg i dag ved å bringe interne interessenter sammen for å lage et handlingsdyktig veikart for begrenset sikkerhetsberedskap med et langsiktig perspektiv for rimelig sikkerhet. De bør også lage en kartleggings- og styringsplan med et datastyringsrammeverk og synliggjøring av nødvendig revisjonsdokumentasjon. Digitale løsninger som vår vil bidra til å strømlinjeforme dataarbeidsflyten samtidig som den øker kontrollen, øker effektiviteten og forbedrer transparensen i drift og ESG-rapportering.

Finn ut mer om hvordan innsiktsverktøyene våre kan hjelpe deg med å oppfylle rapporteringskravene. Lær mer om  hvordan vi kan hjelpe til med rapporteringen og den obligatoriske vurderingen.

← Artikkel