Kontaktskjema
Infografikken: Nøkkelfakta av den meksikanske olje- og gassmarkedet

Bransjeinnsikt

Infografikken: Nøkkelfakta av den meksikanske olje- og gassmarkedet

Hos Achilles er vi opptatt av å analysere og videreføre data som kan være av interesse for deg, for å øke standarden på leverandørkjeden din.

Oljeindustrien i Mexico påvirkes nå av store endringer, noe som kan tvinge innkjøpere til å endre hvordan de driver handel. Innkjøpere og leverandører endrer også måten de samarbeider på, og selskapets rykte kan være avhengig av hvordan leverandørene dine opptrer i henhold til HMS på arbeidsplassen, miljø og samfunnsansvar.

Achilles Siclar-nettverket fører sammen innkjøpere og leverandører fra olje- og gassektoren og fremmer innovasjon, samsvar med standarder samt åpen kommunikasjon innad i sektoren.

Hvis du er interessert i å jobbe i den meksikanske olje- og gassektoren, kan du laste ned infografikken for å få viktige detaljer.

← Bransjeinnsikt