Ta kontakt

Observasjonsliste

Kriminelle kan skade virksomheten deres, selv om dere ikke er det direkte målet for den kriminelle virksomheten. Hvis det er kriminelle organisasjoner i leverandørkjeden, kan det gjøre stor skade på selskapets omdømme.

Ikke gjør forretninger i mørket

Vi undersøker data fra mer enn 500 lister fra rettshåndhevende instanser for å undersøke leverandørene. Deretter validerer vi disse dataene uavhengig, slik at dere raskt kan gjennomføre en selskapsgjennomgang (due diligence).

Undersøk leverandørene

Ta utgangspunkt i solide data: Vi finner frem til relevante data, og vi saumfarer dem. Det betyr at avgjørelsene dere tar, er basert på korrekt og oppdatert informasjon.

Ha kunnskap om risikoen: Vi tilbyr en rapport som beskriver alle observasjonslister hvor potensielle leverandører står oppført.

Hvorfor bruke oss?

Vi kan benytte Refinitiv’s World Check service -tjenesten for å forsikre interessentene deres og oppfylle ISO-standarder for antikorrupsjons- og samsvarsstyringssystemer.

Be om å bli kontaktet av ekspertteamene våre

Ta kontakt