Kontaktskjema
Achilles-data viser enestående leverandørprestasjon innen sikkerhetskonformitet for transport og infrastruktur.

Artikkel, Bransjeinnsikt

Achilles-data viser enestående leverandørprestasjon innen sikkerhetskonformitet for transport og infrastruktur.

Transportsektoren er et forbilde for beste praksis innen helse og sikkerhet. De nye dataene som ble sluppet av Achilles denne uken, viser hvordan medlemmene i Achilles-nettverket leder an innen risikostyring i leverandørkjeden.

Helse- og sikkerhetsstandarder har alltid vært topprioriteten for transportsektoren. Som transportledere vil vite, er komplekse leverandørkjeder og underleveranser nødvendige for å håndtere storskala-prosjekter, men de introduserer kompleksiteter. Hvis disse ikke håndteres riktig, kan de kompromittere arbeidsplassens sikkerhet så vel som bredere bærekraftige KPI-er.

Disse kompleksitetene inkluderer fragmentering av ansvar, varierende standarder og begrenset kontroll over underleverandører. Alt dette kan føre til en usammenhengende kultur for sikkerhet og bærekraft. Inkonsistenser i retningslinjer, opplæring, utstyrbruk og nødprosedyrer bidrar alle til arbeidsfarer og hendelser. På samme måte kan den konkurranseutsatte anbudsprosessen skape press for å redusere kostnader, noe som gjør underleverandører mer tilbøyelige til å prioritere hastighet og kostnadseffektivitet over sikkerhet.

Nye data sluppet denne uken av Achilles, spesialisten innen risikostyring i leverandørkjeden, viser tydelig kraften i nettverkseffekten. Denne effekten støtter i å håndtere disse iboende risikoene på tvers av den sammenkoblede transport- og infrastrukturløpet.

Indikatorer for sikkerhet i transport og infrastruktur

Viktige markører for en effektiv sikkerhetskultur i en organisasjon er eksistensen av godt dokumenterte risikovurderingsprosesser, systemer for helse- og sikkerhetsstyring og prosesser for etterforskning av hendelser. En analyse av Achilles’ leverandører og underleverandører innen transport og infrastruktur viser gjennomgående høye standarder på dette området som følger:

Risikovurderingsprosesser: 98% av alle Achilles-leverandører som jobber innen de globale transport- og infrastruktursektorene, har en formell risikovurderingsprosess. Denne tallet forbedres ytterligere når man ser på de større entreprenørene, der 99% av alle store leverandører er fullt kompatible.

Systemer for helse- og sikkerhetsstyring: 93% av alle Achilles-leverandører som jobber innen de globale transport- og infrastruktursektorene, har dokumenterte systemer for helse- og sikkerhetsstyring. Igjen blir dette tallet enda sterkere når man ser på større selskaper – med 97% som har et verifisert system på plass.

Etterforskning av hendelser: Imponerende 97% av alle Achilles-leverandører som jobber innen de globale transport- og infrastruktursektorene, har formelle prosesser for etterforskning av hendelser på plass. Dette stiger til imponerende 99% når man ser på større selskaper.

De forretningsmessige fordelene med overholdelse av leverandørkjeden

Tilnærmingen med nettverk, som har blitt fremhevet av Achilles siden begynnelsen av 90-tallet, gjør det mulig for bedrifter å samarbeide. Den legger til rette for deling av kunnskap og samarbeid for å oppnå økende nivåer av sikkerhet og bærekraft.

network for supply chain compliance

Ved å utnytte Achilles’ globale stordriftsfordeler blir kostnadene for risikostyring i leverandørkjeden betydelig redusert, og imponerende effektiviteter oppnås. For eksempel er Utilities Vendor Database (UVDB) som forvaltes av Achilles, anslått å spare det britiske verktøymarkedet utrolige £22 millioner i kostnader for leverandørkjedeadministrasjon og innkjøp hvert år. Samtidig forkorter den innkjøpsprosesser med 30 dager og forbedrer leverandørstandarder.

Overholdelse av regelverk for leverandørkjeden i transportsektoren

For transportledere som sikter mot å oppfylle nye regler for risikostyring i leverandørkjeden i regioner som Australia, EU og Canada, samsvarer denne strategien med OECD-retningslinjene for risikostyring i leverandørkjeder. Den tilbyr en omfattende ramme for å forbedre synligheten i leverandørkjeden. Denne rammeverket støtter også i identifisering av risiko, sikrer gjennomsiktighet i rapportering, overvåker ytelse og letter kontinuerlig forbedring. Se her for mer informasjon om denne tilnærmingen til nødvendig due diligence i leverandørkjeden og hvordan Achilles gjør det mulig for transportselskaper å oppfylle dette kravet.

Fordeler for leverandører og underleverandører

Enda bedre fungerer en slik tilnærming også for transportleverandører og entreprenører. Administrasjon og deling av legitimasjon via Achilles’ sentrale plattform for styring av leverandørkjeden reduserer byrden med å bevise deres sikkerhets-, finans-, bærekrafts- og cybersikkerhetslegitimasjon. Det lar dem også fokusere på å forbedre ytelsen – noe som bidrar til å øke bransjestandardene ytterligere.

For å lære mer om hvordan Achilles kan støtte dine krav til transportleverandørkjeden, kontakt oss for å avtale en uforpliktende konsultasjon med en av våre eksperter innen risikostyring i leverandørkjeden.

Kontakt oss for å avtale en uforpliktende konsultasjon med en av våre eksperter innen risikostyring i leverandørkjeden.