Kontaktskjema
En uppdatering om CSDDD – vad det nu innebär för företag och vad som troligen kommer att hända härnäst 

Artikkel, Bransjeinnsikt

En uppdatering om CSDDD – vad det nu innebär för företag och vad som troligen kommer att hända härnäst 

Det skulle vara förståeligt om du har tappat bort var saker och ting står med lagstiftningen om CS3D som har långsamt rört sig genom EU:s godkännandeprocess under det senaste året eller så. Här ger vi dig en hjälpsam uppdatering om vad som har hänt hittills och vad som förväntas hända härnäst.

Efter att det preliminära texten för direktivet om företags hållbarhetspåföljder (CSDDD) enades om i december 2023 har de första månaderna av 2024 varit vad vissa kanske skulle kalla lite kaotiska för det nyskapande stycket lagstiftning om försörjningskedje-due diligence.

Tidigare i år uttryckte flera tjänstemän från EU-medlemsstater sin oro över den överdrivna bördan som lagstiftningen skulle innebära för företag som redan känner av påfrestningen. Som svar på dessa farhågor och risken för att lagstiftningen inte skulle godkännas har EU-medlemsstaterna arbetat hårt för att komma överens om en kompromissposition som förväntas passera en slutlig omröstning före Europaparlamentsvalet i sommar.

Till mångas lättnad godkändes kompromissavtalet av Europeiska rådet den 15 mars 2024 och accepterades av Europaparlamentets juridiska utskott (JURI) några dagar senare.

Denna blogg täcker de viktigaste ändringarna i direktivet:

Tillämpningsområde

Enligt den ursprungligen överenskomna texten skulle företag med minst 500 anställda och en omsättning på 150 miljoner euro eller mer omfattas av CSDDD.

Den senaste ändringen innebär att endast företag som sysselsätter 1 000 anställda med en omsättning på 450 miljoner euro kommer att påverkas direkt. Direktivet kommer att fasas in, tre år efter att det träder i kraft, med de största företagen (de med mer än 5 000 anställda och en årlig nettoomsättning på mer än 1 500 miljoner euro) som påverkas först.

«Högrisk» Sektorer

Flera branscher hade identifierats inom den tidigare överenskomna texten som presenterade en hög risk för mänskliga rättigheter eller miljöpåverkan. Sektorer som textil, jordbruk och mineralutvinning hade identifierats som behövande att följa direktivet under betydligt lägre tröskelvärden.

Efter översynen har hänvisningar till högrisksektorer tillfälligt tagits bort.

Försörjningskedja

Definitionen av försörjningskedjan i sammanhanget av CSDDD har också varit föremål för kompromiss.

Enligt den reviderade definitionen gäller den nedströms delen av definitionen endast för affärspartners som utför aktiviteter för eller på uppdrag av företaget. Denna ändring har lett till att hänvisningar till avyttring av produkten som tidigare fanns i texten har tagits bort.

Klimataktion

Den ursprungliga texten kopplade företagsekonomiska incitament till genomförandet och främjandet av en övergångsplan.

Medan företag som omfattas fortfarande kommer att vara skyldiga att anta en övergångsplan i linje med Parisavtalet har en ändring av den tidigare överenskomna texten varit att ta bort kopplingen mellan företagsekonomiska incitament och genomförandet och främjandet av en plan. För att minska överflödig dubbelarbete kommer företag som behöver rapportera enligt direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) att vara undantagna från att behöva producera en plan.

Skadliga effekter

Tidigare var företag inom tillämpningsområdet skyldiga att avsluta affärsrelationer där skadliga effekter hade identifierats och inte kunde förebyggas.

Enligt den reviderade texten kommer avslutning att vara en sista utväg. Berörda företag kommer att vara skyldiga att komma överens om en åtgärdsplan med en affärspartner inklusive lämpliga tidsramar.

Civilrättsligt ansvar

Ny text: De senaste ändringarna av CSDDD ger nu större flexibilitet för enskilda medlemsstater när det gäller civilrättsligt ansvar. Tidigare kan sådana tredjeparter ha kunnat väcka talan under sin «egen kapacitet». Enligt revideringen kommer medlemsstaterna att ansvara för att fastställa «rimliga villkor» enligt vilka skadade parter kan auktorisera tredjeparter såsom icke-statliga organisationer att väcka talan för att genomdriva sina rättigheter.

Vad händer härnäst?

Alla ögon kommer nu att vändas mot den planerade plenarsamlingen i Europaparlamentet som är planerad till senare i april där den aktuella versionen av texten kommer att röstas om.

Om ditt företag påverkas direkt eller indirekt av direktivet om företags hållbarhetspåföljder och du vill lära dig mer om hur Achilles kan stödja dig, kontakta oss här för att prata med en av våra experter inom försörjningskedje-due diligence.

Avtal å snakke med oss om dine CS3D-krav