Kontaktskjema

Search Results

17 results for 'www.nubobeauty.com/'

Insight

Løsningen på utfordringen med «compliance» – Fordelene med å gjøre mer enn å «tenke compliance»

«Compliance» betyr ulike ting for ulike personer, avhengig av bransjen de jobber i og rollen de har på arbeidsplassen. For mange oppfattes det kun som en tidkrevende oppgave, som i stor grad består av å krysse av i riktige bokser i et spørreskjema for å…

Read more

Insight

Informasjonskapsel-varsel

Cookie Notice Achilles uses cookies and web beacons on its websites and within our supply chain management platform. This cookie notice explains more about cookies and why we use them. It also explains how you can control and opt out of receiving them. The cookies…

Read more

Insight

Sustainability Reporting Made Easy: India’s BRSR Mandate

India, as one of the largest and fastest-growing economies in the world, has set ambitious goals to mitigate the impacts of climate change. One such goal is achieving a net-zero emissions target by 2070. In line with this goal, the Securities and Exchange Board of…

Read more

Insight

New EU Directive on Green Claims: is your company at risk?

As a new EU directive emerges in the European Parliament, is your business at risk of being left behind? Data shows that less than 50% of companies have an action plan in place to reduce their carbon, and less than 20% have a Net Zero…

Read more

Insight

UVDB

«Achilles-revisjoner har hjulpet Brand Energy med å identifisere mangler i virksomheten og forbedre prosesser globalt.»Vi tror ikke på at én størrelse passer for alle, så vi har forskjellige prisalternativer basert på antallet produkter og tjenester du vil gjøre søkbare med egne produktkoder.

Read more

Insight

ONS Norway

Bli med oss i Stavanger fra 26. til 29. august for ONS 2024. Hvert annet år ønsker ONS tusenvis av utstillere, delegater og personer interessert i energibransjen velkommen til Stavanger på to hovedsteder, ONS Venue på Stavanger Forum og ONS+, debatt- og sosialarenaen sentralt i…

Read more

Insight

TransQ Nordics

"Å bruke TransQ skaper en raskere og mer effektiv anskaffelsesprosess ettersom leverandørene er forhåndsgodkjent for det svenske transportverket."Vi tror ikke på én størrelse som passer alle – så vi har gitt forskjellige prisalternativer basert på antall produktkoder som kreves.Klikk på lenkene for å laste ned…

Read more

Insight

Global Energy

Vi ser en sterk vekst blant våre leverandører som støttes av Achilles.Vi tror ikke på at én størrelse passer for alle - Global Energy starter fra gratis med et hurtigspørreskjema om nøkkelinformasjon om selskapet og produktene og tjenestene du tilbyr. Prisen øker avhengig av produktene…

Read more

Insight

Supply-Line

Achilles Supply-Line-samfunnet ble opprettet for irske bedrifter. Nettverket skaper muligheter for leverandører samtidig som det hjelper irske kjøpere med å bygge og administrere fullt overholdende forsyningskjeder.«Vi har brukt Supply-Line siden 2002, og det har vært en viktig del av anskaffelsesprosessen vår. Supply-Line lar oss opprette…

Read more

Insight

Link-Up

Making it easier for people, goods and services to get around is vital for economic growth. We collaborate across the industry to share opportunities and supplier information. In doing so, we provide transparency for innovation while lowering barriers to entry for all market participants, including…

Read more

Insight

Utilities NCE

Det globale markedet for forsyningstjenester er i rask endring, underlagt stadig strengere reguleringer og ny teknologi. UNCE er en EU-godkjent kvalifiseringsordning og et leverandørregister for hele den nordiske og sentraleuropeiske energibransjen. Systemet er etablert som en bransjebasert ordning for å øke effektiviteten og redusere kostnader…

Read more

Insight

kjemikalier Tilknyttede Prosesser

Endringer i markedsdynamikken i den globale kjemiske industrien de siste ti årene har påvirket forsyningskjedene for alle, fra den største kjøperen til den minste leverandøren. Økende konkurranse - drevet av den økende oljeprisen og billig produksjon i Asia - tvinger produsentene til å bli mer…

Read more