Utbildning l EU Update

14 Nov 2018 - Northampton General Hospital NHS Trust

Varför delta?

EU Update-kursen syftar till att ge konferensdeltagarna en inblick i de förändringar som uppstått genom införlivandet av direktivet om den offentliga och allmännyttiga sektorn från 2014 i brittisk lagstiftning, samt de nationella förpliktelserna. Kursen behandlar de viktigaste förändringarna och tar hänsyn till konsekvenserna av några av de praktiska tillämpningarna.

Vem kan delta?

Kursen förutsätter att konferensdeltagarna redan har en grundläggande förståelse av EU-upphandling eftersom den endast omfattar förändringarna. Därför riktar den sig till upphandlingsansvariga, avtalschefer, efterlevnadschefer och operativa berörda parter som behöver upphandla, hantera, driva och ingå EU-avtal eller träffa överenskommelser med leverantörer i EU-avtal. Den är lämplig för alla som vill, eller måste, uppdatera sin kunskap för att kunna säkerställa fortsatt efterlevnad av EU:s lagstiftningsfrågor.

Agenda

 • Förenklat system ‒ ersätter B-tjänster
 • Nationella skyldigheter för bestämmelser för offentlig sektor 2015
 • Ökat stöd små och medelstora företag
 • Upphandlingsåtagande för avtal mellan offentliga aktörer
 • Nya meddelanden
  • Ändringar i kriterier för urval och tilldelning
 • Ändringar i förfaranden
 • Tidsomfattning
 • Ändringar i ramverk och dynamiska inköpssystem
 • Väsentliga ändringar i avtal
 • Elektronisk upphandling

Kostnad

130 GBP + moms per konferensdeltagare

Alla priser som visas är per konferensdeltagare exklusive moms.

För information om ovanstående kurs eller för att boka en plats skickar du ett e-postmeddelande till themis@achilles.com eller ringer 01235 838655