Kontraktshantering

27 Mar 2019 - NHS Blood and Transplant Clinic, Bristol

Kontraktshanteringen är ofta förbisedd och har dåliga resurser, vilket kan påverka effektiviteten för dina inköp.

 

Den här kursen är utformad för att ge dig tydlig förståelse för vad som driver framgångsrik kontraktshantering, med fokus på nyckelaspekterna planering, verkställande och pågående hantering.Kursen kommer att ge utförliga kunskaper i kontraktshanteringens livscykel och hur man etablerar en robust kontraktshanteringsprocess.

Vem bör delta

Den här kursen är avsedd för aktiva inköpare och kontraktshanterare som vill förstå och använda sig av kontraktshanteringens instrument, tekniker och processer.På många företag hanteras kontrakt inte av ett speciellt kontraktshanteringsteam, utan mer sannolikt av slutanvändare, såsom teknisk personal, linjechefer inklusive driftschefer, underhåll, HR, allmänna tjänster och många andra operativa aktörer.Den här kursen är utformad för att möta dessa yrkesrollers specifika behov inom alla sektorer.

Agenda

  • Vad är kontraktshantering?
  • Varför är kontraktshantering nödvändig?
  • Kontraktshanteringens mål
  • Kontraktshanteringens olika aspekter
  • Förändringar, variationer och förlängningar
  • Konfliktlösning
  • Avslutning
  • Åtgärder mot ineffektivitet

Kostnad

£75 + VAT per delegat Alla priser som visas gäller per delegat exklusive VAT enligt dagens taxa. För information om kursen ovan eller för att boka, kontakta themis@achilles.com or Tel:+44 (0)1224 337536