Så här fungerar det

Våra onlineverktyg och rapporter hjälper upphandlings-, hållbarhets- och riskteam att snabbt se leverantörers kvalificeringsstatus och få tillgång till viktiga dokument och information som rör standarder och kompetens. Allt finns på en enda enkel onlineplattform.

Vi vet vilka frågor som ska ställas till leverantörer
Samlar in

Vi vet vilka frågor som ska ställas till leverantörer

Grundläggande kvalificeringsfrågor

Vår registreringsprocess och riskmodell delar automatiskt in leverantörer med utgångspunkt från de kriterier som är viktiga för er eller nätverket. Alla leverantörer får samma grundläggande frågor. Vi använder uppgifter om produkter och tjänster, var företag är baserade, omsättning, förväntade kontraktsvärden eller antal anställda för att avgöra kraven för hur de ska kvalificeras.

Verksamhetskritiska frågor

Kvalificeringar sträcker sig från grundläggande registrering av leverantörer med låg risk till omfattande kvalificeringsformulär tillsammans med granskning på plats under en eller två dagar för dina viktigaste leverantörer. Frågeformulären är anpassade efter specifika branschkrav och geografiska behov och täcker vanligtvis följande verksamhetskritiska områden: hälsa och säkerhet, kvalitetsledning, etiska affärsmetoder, hållbar miljö och cybersäkerhet.

Inköpsspecifika frågor

Det går även att lägga till specifika kvalificeringsfrågor som kompletterar grundläggande och verksamhetskritiska frågor. Dessa frågor kan riktas till hela er leverantörsbas eller endast de viktigaste leverantörerna.

Validerar

Vi vet hur man kontrollerar och garanterar leverantörsinformation

Med validerare

Vi börjar med att validera information via våra stödteam som finns i 40 länder och tillsammans talar 24 olika språk. Vi kontrollerar uppgifterna enligt godkända valideringsregler och om fel upptäcks skickas frågeformuläret tillbaka till leverantören för rättning. Först när uppgifterna uppfyller förväntad standard visas den för inköpare i sökningar.

Med revisorer

För alla produkter och tjänster, framför allt de som utgör hög risk eller är speciellt viktiga, måste tillförlitliga kvalificeringsuppgifter från leverantören finnas tillgängliga. Vårt team med kvalificerade bedömare och revisorer utför granskningar på plats för att validera leverantörers kompetens och säkerställa att lagar och företagsstandarder uppfylls.

Med externa informationsflöden

En av de största utmaningarna är att minska den administrativa bördan för leverantörer under kvalificering och vid kundkontroll (due diligence). Våra externa informationsflöden är ett enkelt och effektivt sätt att importera tillförlitliga och validerade uppgifter till leverantörers profiler. Detta minskar drastiskt tiden det tar för dem att fylla i frågeformulär.

Vi vet hur man kontrollerar och garanterar leverantörsinformation
Verktyg och funktioner som hjälper till att fatta beslut
Analyserar

Verktyg och funktioner som hjälper till att fatta beslut

Resultatåterkoppling

Vi tillhandahåller tjänster som hanterar befintliga kontrakt och relationer med säljare. Modulen med resultatåterkoppling är en onlineprocess som hjälper er att granska, betygsätta och utveckla befintliga leverantörers resultat. Systemet kan konfigureras efter era behov, men bara standardkriterierna ger er möjlighet att jämföra leverantörer mellan nätverk, vilket omfattar produktkvalitet, dokumentation och affärsetik.

Poängsättning

Kombinera poängverktyget med kvalificeringslösningarna för enkel regelefterlevnad. Individuella leverantörer poängsätts gentemot viktiga interna kriterier och ni kan dela olika uppgifter på olika nivåer inom ert företag – i en och samma rapport. Genom att se till att alla interna godkännandeprocesser följs säkerställer ni att ni endast arbetar med ”godkända leverantörer”.

Kartläggning och visualisering av nätverk

Vid kartläggning av leverantörskedjan samlas information in om underleverantörer, relationer kopplas samman och insynen i det bredare leverantörsnätverket ökar. Med vår lösning kan du inte bara söka på leverantörers namn och land utan även på produktkategori så att du snabbt kan identifiera alla leverantörer som kan bidra till tillverkningen av en specifik produkt eller som kan leverera en viss delkomponent.

Övervakar

Kontinuerlig hantering och övervakning ser till att leverantörsuppgifterna är aktuella

Fullt stöd åt leverantörer

Våra team på 23 kontor över världen som tillsammans talar 28 språk är redo att hjälpa leverantörer när som helst under processen. Våra sälj- och guruteam hjälper leverantörer att komma igång, fylla i frågeformulär och gå igenom granskning. Vi skickar ut nyhetsbrev, håller virtuella utbildningar och bjuder in leverantörerna på evenemang så att de hålls informerade under hela sitt abonnemang.

Aviseringar

Med funktionen för inköpsaviseringar kan du välja vilka leverantörs- eller produktkoder du vill se informations- och statusuppdateringar för. På så sätt kan du få detaljerad information om specifika inköp eller scenarier där du har ansvar för att hantera leverantörslistan eller produktgruppen.

Följ och spåra

Du kan följa viktiga nyckeltal på instrumentpanelen. Du kan också få regelbundna sammanfattningar offline om specifika leverantörer, produkter eller tjänster. På instrumentpanelen kan du spara och registrera sökresultat för att skapa en verifieringskedja och visa rapporter. Dessa kan sedan delas med kollegor på plattformen och exporteras till andra system.

Kontinuerlig hantering och övervakning ser till att leverantörsuppgifterna är aktuella
Prata med en av våra experter

Skapa den lösning som uppfyller era behov.