Insikter

Vi har varit en viktig knytpunkt mellan inköpare och leverantörer i nästan 30 år. Det ger oss både information och perspektiv för att ge unika insikter i leverantörskedjor och de ämnen som formar dem. Här hittar du vårt perspektiv på aktuella viktiga frågor.

Aktuell insight

Undersökning om globala hållbarhetsprioriteringar 2022/23

läs artikel

Join the discussion

Follow us on social