Komma i kontakt
Nettonollutsläpp med gröna byggprinciper

Artikel

Nettonollutsläpp med gröna byggprinciper

När FN:s klimatpanel (IPCC) släppte sin sjätte bedömningsrapport i augusti 2021 var det inte många som räknade med goda nyheter. Men när den bekräftade att jorden troligen når och passerar det kritiska 1,5-gradersmålet redan 2052, eller tidigare, insåg många en gång för alla att vi står inför en existentiell kris.

Men som ofta är fallet när det värsta händer så medförde de dystra nyheterna även en strimma hopp. Eftersom de också inspirerade många företag, organisationer och individer att göra allt de kan för att undvika katastrof.

En plan för aktiv handling

En av dessa organisationer är Världsekonomiskt forums globala nätverk för fastighetsvd:ar, som i slutet av förra året publicerade ”Gröna byggprinciper: handlingsplan för byggnader med nettonollutsläpp av koldioxid”. Den sammanfattar 10 åtgärder som organisationer i alla storlekar kan göra nu för att minska sin miljöpåverkan.

Detta är särskilt viktigt eftersom, enligt Klimatpanelens rapport, hela 38 procent av människans utsläpp kommer från byggnader – 28 procent från själva driften och 10 procent från material och byggnation.

Det är orsaken till att Världsekonomiskt forums gröna byggprincip 7 ger rådet att: ”Se till att 100 procent av extern energi [dvs. energi som organisationen inte genererar själv] köps in från förnybara källor.”

Rådet betonar hur Achilles kan hjälpa inköpare i hela välden att maximera organisationernas möjligheter att uppnå nettonoll enligt eller innan sina egna uppsatta deadlines genom att köpa in förnybar energi till infrastrukturprojekt.

Globalt leverantörsnätverk

Vi har ett omfattande globalt nätverk med enastående leverantörer som arbetar inom områden som omfattar infrastruktur, byggnation, utformning, materialtillverkning, förnybar energi och många fler. Därmed kan vi hjälpa företag överallt att hitta och utse de leverantörer som har den största positiva inverkan på de egna utsläppen på flera olika sätt, vilket börjar med att se till att förnybar energi kan köpas in .

Men detta är bara ett område där våra tjänster är noga anpassade till handlingsplanen för gröna byggprinciper. Vi kan även direkt hjälpa företag att minska sina koldioxidutsläpp, även de som klassificeras som Scope 3-utsläpp (eller utsläpp i värdekedjan).

Praktiska och uppnåbara mål

Princip 3 i de gröna byggprinciperna är ”Mät och registrera inbäddad koldioxid” och princip 4 lyder ”Minska inbäddad koldioxid”, vilket definieras som utsläpp skapade för att konstruera, transportera och montera material till en byggnad.

Sedan finns det viktiga området Scope 3-utsläpp – utsläpp skapade i företags leverantörskedjor – som för många organisationer kan stå för upp till 90 procent av deras totala koldioxidavtryck. Hur man mäter och rapporterar dessa utsläpp är ett av de största problem som personer som arbetar med miljö och inköp ska hantera.

Vårt certifieringsprogram för att minska koldioxid hjälper företag att göra just detta – genom att hjälpa er att rapportera den data som behövs för att ställa upp praktiska och uppnåbara mål som gör det möjligt för er att minska utsläpp. Vi tillhandahåller också oberoende revisioner som verifierar att era resultat är korrekta och fullständiga, samt har valfria koldioxidkrediter som ni kan välja för att neutralisera utsläpp.

Det är akut

Det är tröstande att känna till att det finns möjligheter att kontrollera, minska och neutralisera koldioxidutsläpp, men det är bara en tröst om tillräckligt många organisationer utnyttjar det. Som det står rapporten från Världsekonomiskt forum: ”Det är akut och alla intressenter är avgörande för att den byggda miljön ska bli mer hållbar”.

Vill du ha mer information? Låt oss talas vid – kontakta oss idag.

← Artikel