Article

Etiska risker vid anställningar inom bygg- och anläggningsbranschen

Bygg och anläggning är en av de mest dynamiska branscherna i Storbritannien. Branschen förväntas nå en marknadsstorlek på cirka 166 miljoner pund i slutet av 2022. Bygg- och anläggningsföretag har över 2,2 miljoner anställda i hela landet. Och samtidigt som många företag arbetar med att uppnå mål för hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp står branschen inför utmaningar när det handlar om etisk hantering av arbetskraft.

Storbritanniens antislaverikommissionär, Dame Sara Thornton, släppte 2022 en årsrapport som redogör för arbetsstandarder inom byggindustrin och närliggande branscher. I rapporten hänvisar Dame Thornton till Operation Cartindas – en av de största antislaveriundersökningarna i brittisk historia – för att belysa problem inom hela bygg- och anläggningsbranschen. Med hjälp av insikter från Achilles Ethical Business Programme Trends Report redogör hon för brister och risker bland företag som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen.

Modernt slaveri byter skepnad inom bygg och anläggning

Bygg- och anläggningsföretag arbetar i en mycket konkurrenskraftig bransch med små marginaler. Många företag väljer därför att använda underleverantörer eller personal från bemanningsföretag i sina projekt. Men när så många leverantörer konkurrerar om ett begränsat antal kontrakt finns det företag som tar till alla medel för att få ett konkurrenskraftigt pris. Visserligen händer det sällan, men rapporten betonar att i en del fall kanske vissa leverantörer kringgår arbetsstandarder för att öka sin konkurrenskraft.

Detta är ovanligt och kan betraktas som extremfall. Men Dame Sara Thorntons rapport tar upp exempel från Operation Cardinas som visar att med hjälp av invecklade system med underleverantörer kan bygg- och anläggningsföretag – medvetet eller omedvetet – bli inblandade i oetiska arbetsmetoder.

Operation Cardinas avslöjade att det finns flera kriminella nätverk verksamma i hela bygg- och anläggningsbranschen. Dessa företag använder tvångsarbete, och i vissa extremfall människohandel, vid arbeten på byggplatser runt om i Storbritannien. I ett fall hade ett kriminellt nätverk placerat ut 500 rumänska arbetare, rekryterade direkt från Rumänien, på flera byggplatser i sydöstra England. Londonpolisen identifierade minst 33 företag, bland dem entreprenörer, bemanningsföretag och lönetjänstföretag, som ovetande betalade in på konton som tjänade på arbetskraftsexploatering.

Exploatering av arbetskraft inom bygg- och anläggningsbranschen är absolut inte vanligt, men rapporten visar att för många bygg- och anläggningsföretag blir det allt svårare att hålla rörelseintäkter konkurrenskraftiga. Nuvarande nivåer på regelefterlevnad innebär att företag måste uppfylla etiska arbetskraftssatsningar, miljöcertifieringar, hälso- och säkerhetsprogram och andra standarder, men den utmanande globala bilden för vissa leverantörer försvårar vissa företags satsningar på etisk anställning.

Trycket ökar på bygg- och anläggningsföretag

För Storbritannien innebar utträdet ur EU en mer akut brist på arbetskraft. Tidigare löste immigration av kvalificerade byggnadsarbetare arbetskraftsbrister. Ändrade immigrationslagar innebär att företag inte längre kan hitta kvalificerade arbetare och nu måste hitta nya sätt att tillsätta allt fler lediga jobb.

Brist på arbetskraft och kompetens fortsätter att vara ett problem men även förändringar i den globala bilden leder till allt fler utmaningar. Stigande inflation är ett problem både för företag och leverantörer, och påverkar givetvis balansräkningen. Lägg till  brist på byggmaterial som har orsakat stora förseningar för vissa byggprojekt, vilket i sin tur kan leda till straffavgifter. Saker förvärras ytterligare av inflation som tvingar företag att kompensera för reell förlust i tillgänglig inkomst. Enligt vårt kvartalsindex ASCRI (Achilles Supply Chain Resilience Index) kommer inflationen, utlöst av regeringars stimulansåtgärder under pandemin och kriget i Ukraina, att fortsätta öka i både utvecklade ekonomier och utvecklingsekonomier. Inflationen kan hamna var som helst mellan 5,7 och 8,7 procent år 2022 innan den sakta faller tillbaka under efterkommande år.

Rapporten använde insikter från Achilles Ethical Business Program för att visa nivåerna av etiska anställningar i Storbritannien. Vårt program har en enda standard där företag, som British Land, Skanska, Cadent och Costain, kan identifiera etiska anställningsmetoder i hela leverantörskedjan genom att kartlägga leverantörer och leverantörskedjor som de för närvarande anlitar.

Resultat visar att vissa bygg- och anläggningsföretag i Storbritannien inte alltid uppfyller höga anställningsstandarder i hela verksamheten. Med hjälp av anonymiserade svar från 1 368 arbetare och data från 48 revisioner av styrsystem, som vi har samlat in under 12 månader, kunde vi visa omfattande brister på flera bygg- och anläggningsplatser där tre problem ofta identifierades.

  • Rätten att arbeta: Hela 26 procent av företagen hade inte begärt in eller verifierat dokument för att bekräfta rätt att arbeta. Detta innebär att företagen oavsiktligt riskerade att anställa arbetare utan rätt att arbeta.
  • Löneavdrag: 17 procent av arbetarna rapporterade att upp till 25 procent av deras veckolön försvann via olika icke-standardiserade avdrag.
  • Anställningsvillkor: 11 procent av företagen hade inte meddelat villkor till arbetskraft som inte var direkt anställd, vilket innebar att vissa arbetare saknade kunskap om och möjlighet att framföra klagomål.

Samarbete med intressenter är viktigt

Rapporten ger en oroväckande bild av bygg- och anläggningsbranschen och avslutas med att ge viktiga rekommendationer till företag som använder leverantörer vid arbeten på byggprojekt.

Skapa intern kompetens

Genom att skapa intern kompetens kan bygg- och anläggningsföretag se till att rätt standarder uppfylls i hela verksamheten. Företag som är oroliga över konsekvenser av att anlita underleverantörer ska arbeta med att utveckla interna team som arbetar med tydliga policyer, strategier och kunskap om bästa praxis inom allt från direkt anställning av arbetare till modernt slaveri och bättre utbildning.

Arbeta med leverantörer

När man arbetar med leverantörer bör företag säkerställa att de är kvalificerade av organisationer som arbetar med efterlevnad och ackreditering. I de fall där potentiella leverantörer inte är kvalificerade för särskilda anställningsstandarder bör företag försöka utbilda dem så att de kan uppfylla bästa praxis, och sedan regelbundet utföra revisioner för att säkerställa att förbättringar sker.

Insatser från flera intressenter

Många bygg- och anläggningsföretag använder globala leverantörskedjor. Med en kollektiv inställning kan man säkerställa att rätt standarder följs inom varje sektor och i varje region. I Achilles Ethical Business Working Group möts ledare från olika branscher. Det är viktigt att hjälpa företag att engagera sig i branschen och att lyssna på expertis från den tredje sektorn för att skapa en gemensam insats mot tvångsarbete.

Bevaka leverantörskedjor

Vi kan hjälpa ert företag att bevaka att arbetsregler följs i hela leverantörskedjan. Achilles samlar in kunskap om alla i leverantörskedjan, även underleverantörer, för att säkerställa att arbetare behandlas rättvist. Vi stärker ert företags uppförandekod, CSR-policy och uttalande om modernt slaveri.

Läs mer om hur ni kan minska risken för oetiska metoder i ert företag och er leverantörskedja.


Få insikter i din inkorg varje månad

Prenumerera