Komma i kontakt
ESG är inte alltid grönt – inte ens för jultomten

Artikel

ESG är inte alltid grönt – inte ens för jultomten

Världen förändras och ESG har högsta prioritet för företag i hela världen, och så även i jultomtens globala verksamhet.  Vi vet redan att tomten är världens bästa logistikchef, men verksamheten kan aldrig bli julens stjärna eftersom ESG inte är grönt för evigt utan föränderligt precis som årstiderna.

ESG står för miljö, socialt ansvar och företagsstyrning. Så hur lyckas tomten ligga steget före för allas bästa? Vi delar upp det:

Miljö

Vi vet att tomten köper in leksaker och julklappar etiskt i hela världen och begränsar sitt koldioxidavtryck med egen tillverkning. Han är en viktig förespråkare för hållbara inköp och ser fördelarna med nearshoring, det vill säga att tillverkningen finns geografiskt nära.

Socialt ansvar

Vi vet också att han är en arbetsgivare som erbjuder jämställda och jämlika möjligheter och värdesätter vikten av att göra det rätta. Och vi får inte glömma att han har högsta betyg för medarbetarengagemang bland globala arbetsgivare.

Företagsstyrning

Här blir det lite svårare – även för jultomten. Ett första steg kan vara en revision av tomtens arbetsvillkor eller hur han hanterar hälso- och säkerhetskrav, men det finns mycket mer att tänka på.

Eftersom global lagstiftning om modernt slaveri och insyn i leverantörskedjor förändras måste tomten vara extra uppmärksam under hela året för att säkerställa att han följer varje lands egen lagstiftning som exempelvis:

Den norska öppenhetslagen

Visserligen har jultomten sitt huvudkontor i Lappland, men den norska öppenhetslagen gäller inte bara för företag i Norge utan även för utländska företag som säljer och levererar produkter och tjänster i Norge. Eftersom jultomten har över 50 heltidsanställda och en balansräkning på eller över 35 miljoner norska kronor måste han följa lagstiftningen genom att införliva etiska standarder på alla nivåer i verksamheten. Han måste också redovisa hur han övervakar leverantörskedjan.

Den tyska lagen om leverantörskedjor

Den tyska lagen om leverantörskedjor skiljer sig lite eftersom den ska följas av företag som har huvudkontor, huvudsakligt verksamhetsställe, administrativt huvudkontor, säte eller filial i Tyskland – och det har inte jultomten. Men vissa av hans leverantörer importerar råmaterial från företag som har sitt säte i Tyskland, så då måste tomten känna till sina skyldigheter när det gäller tillbörlig aktsamhet och använda sitt riskhanteringssystem för att identifiera, förhindra eller reducera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring i leverantörskedjan.

Annan lagstiftning som han måste känna till och potentiellt följa omfattar:

Att inte känna till dessa är betydligt värre än att få en kolbit i julstrumpan. Det kan leda till böter eller begränsade möjligheter att leverera julklappar i de här länderna. Men värst av allt är att det skulle strida mot julandan – att göra gott för det godas skull.

När tomtens verksamhet följer dessa lagstadgade krav visar han insyn i var arbetskraft köps in, hur anställda betalas samt hur väl de tas om hand, och då handlar det inte bara om hans verkstad utan hela leverantörskedjan.

Nu när vi känner till vad och varför kan vi gå vidare till hur.

ESG-poäng

Med vår ESG-rankning kan globala logistikchefer som jultomten snabbt upptäcka potentiella miljö-, socialt ansvars- och företagsstyrningsproblem i hela leverantörskedjan. Rankningen ger en omedelbar bild av ESG-risken så att tomten får möjlighet att reducera den. Han kan dessutom lägga till kriterier för att uppfylla olika lagstadgade standarder, så att leverantörer omedelbart visas som ”uppfyller villkor” eller ”uppfyller inte villkor” baserat på dessa kriterier. Slutligen innebär det att han slipper att hålla minen när han försöker lista ut vilka leverantörer som det går att arbeta med eftersom de följer kraven.

 

Få ordning på leverantörskedjan på samma sätt som tomten den här julen – ESG är inte alltid grönt – och vi kan hjälpa till med ESG under 2023.

← Artikel