Article

Digital omställning: snabbare upphandlingsresultat

Val av teknikleverantör, eller ens teknikplattform, är inte det viktigaste i frågan om att leverera en digital omställning av upphandlingsfunktionen.

De viktigaste faktorerna är snarare förmågan att anpassa upphandlingsprocessen till den valda lösningen och säkerställa att det finns en budget som stöder den omfattande förändringen som krävs.

Detta är de viktigaste varningarna i PwC:s senaste undersökning om digital omställning, Digital Procurement Survey, som också betonar det faktum att 79 procent av de över 400 upphandlare som deltog i undersökningen har bland många viktiga fördelar sett bättre affärsresultat för hela organisationen när man ställde om till digital upphandling.

Enligt en rapport från Deloitte är fördelarna enorma – från möjligheten att välja de leverantörer som bäst motsvarar dina egna mål och att kunna köpa högkvalitativa produkter – till riskreducering och ett bättre fokus på de mest produktiva relationerna.

PWC:s slutsats är att fördelarna är som störst för de organisationer ”… där lösningen får starkt stöd av alla användare och funktionerna utnyttjas fullt ut”. Det här gäller alla branscher i undersökningen som omfattar tillverkningsindustri, energi- och försörjningssektorer, bilindustri, läkemedelsindustri, detaljhandel och distribution samt telekommunikation.

Dra nytta av engagemanget

Achilles anser att den viktigaste lärdomen från PWC-rapporten är att den främsta drivkraften – oavsett bransch – för en lyckad omställning är engagemang och då framför allt bland ledande beslutsfattare, och därefter på alla nivåer bland användarna.

Vi kan bara instämma. Fördelarna man uppnår genom att arbeta mot processanpassning, full tillämpning och en realistisk budget är enorma, och allt kretsar kring de nya möjligheter som skapas av digital upphandling. Och dessa kan vara effektivt konkurrensmaterial, till exempel effektivare åtkomst till nya data och enkel organisation av ostrukturerade datamängder som i sin tur bidrar till starkare analyser, bättre leverantörshantering och effektivare verksamheter.

Som Deloitte-rapporten sammanfattar det: ”Strategisk upphandling blir alltmer förutsägbar, rutinupphandling blir alltmer automatiserad och relationer med leverantörer blir alltmer proaktiva.”

Starkt argument för digitalisering

Fördelarna stöder en prioritering av digitalisering i alla branscher som omfattas av PwC:s undersökning, och den viktigaste fördelen är kostnadsminskning följt av att kunna hitta och välja leverantörer samt riskhantering. Pandemin har spelat in här, eller som det står i rapporten: ”50 procent av inköpsavdelningar som har omprövat sina prioriteringar efter covid-19-krisen vill lyfta riskhantering och kostnadsminskning inom sina organisationer.” Vi anser att detta ytterligare stärker argumentet för digitalisering av upphandlingsfunktionen.

Den som oroar sig för omställningens konsekvenser för budgeten kan lugnas med följande påstående från Deloitte: ”Det har aldrig varit lättare för företag som vill gå över till digitala lösningar. Flera nya tekniker fungerar genom att förstärka gamla system, innebär minimala investeringar, har låga krav för integration och lönar sig inom veckor snarare än inom månader.”

Men Deloittes påstående är inte helt sant, det finns säkert flera organisationer som tycker att vägen till digitalisering kompliceras av flera faktorer. Enligt Kearney kan det handla om bristande tydlighet i de övergripande målen med omställningen, risken att insatser utförs av flera funktioner i onödan, att förändringen sker långsamt och dåliga tekniska samarbetspartners.

Strategier för leverantörskedjan som fungerar

Det är här Achilles kommer till nytta. Vi har varit en viktig knutpunkt mellan inköpare och leverantörer i över 30 år. Det ger oss unika insikter i utveckling och leverans av strategier för leverantörskedjan som fungerar. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa inköpare att identifiera och definiera vad de vill uppnå genom digital omställning. Vi tillhandahåller kunskaper som förstärker leverantörskedjans resiliens, ger kostnadsbesparingar och effektivitet.

Med våra branschledande kvalificeringsprocesser kan vi hjälpa er att se till att era nya och nuvarande leverantörer passar era ambitioner, är kompatibla med era tekniska plattformar och klarar av att verka i enlighet med era framtida utvecklingsstrategier.

Och inte nog med det utan vi kan dessutom hjälpa er att hitta och introducera teknikpartners som erbjuder och arbetar på det sätt som bäst passar er upphandlingsstrategi både i dag och på lång sikt.

Så vi kan hjälpa er att få det bästa av alla världar: med vårt stöd kan ni uppnå de viktiga fördelarna med digital omställning i leverantörskedjan – snabbt, säkert och kostnadseffektivitet. Samtidigt får ni nytta av vår erfarenhet av att minska risker i leverantörskedjan, inklusive attacker på leverantörskedjan. Och framför allt kan vi hjälpa er att anpassa era upphandlingsprocesser och fördela era budgetvinster för att uppnå bästa möjliga resultat från omställningen.

Kontakta oss för mer information.

 


You might be also interested in…

Få insikter i din inkorg varje månad

Prenumerera