Utveckla agiliteten i leverantörskedjan och minska ESG-risker

Achilles är världens mest rigorösa nätverk för förkvalificerade globala leverantörer. Vårt omfattande system för kontroll och verifiering av leverantörer betyder att vi är förstahandsvalet för företag och organisationer som på allvar vill förbättra ESG-standarder, optimera inköp och minska risker i hela leverantörskedjan.

Kontakta oss
ACHILLES UTMANING

Oöverträffat förtroende i varje led av leverantörskedjan

Hanteringen av leverantörskedjan blir allt kostsammare och mer komplex i takt med ökande förväntningar från kunder, investerare och regelverk. Achilles genomför rigorösa miljö-, sociala, ekonomiska, hälso-och säkerhetskontroller för att förbättra agiliteten i leverantörskedjan så att ni kan vara säkra på att leverantörer av varor, arbeten och tjänster uppfyller både era egna och regelbaserade standardkrav.

Kontakta oss
DET HÄR GÖR VI

Vi sammanför inköpare med globalt förkvalificerade leverantörer

Våra högt kvalificerade validerare och granskare utför due diligence och ger insikter för att säkerställa att leverantörer uppfyller de högsta standarderna inom ESG, hållbarhet, mänskliga rättigheter samt hälsa och säkerhet.

Kostnadseffektiva inköp och upphandlingar

Spara upp till 80 procent på intern leverantörssökning och verifiering.

Skydd mot risker i leverantörskedjan

Förstå inköpsrisker och driv prestationsförbättringar med Achilles kraftfulla bedömningssystem för ESG.

Tydligt förbättrad ESG-hantering

Greenwashing är inte lösningen. Uppnå långtgående hållbarhetsmål med Achilles systematiska flerstegsvalidering av leverantörer.

En specifikt utvecklad ESG-modul

och ett hållbarhetsformulär hjälper oss verkligen att hantera hållbara inköp och identifiera potentiella leverantörer.

Sandra Reche, Supplier Risk & DS, Agbar

Mer information

HELTÄCKANDE OCH RIGORÖST

Världsledande etiskt hållbara tjänster för inköp och upphandling

Achilles sammanför de bästa inom varje bransch och driver ständigt på för bättre praxis, säkrare och etiskt mer hållbara leveranskedjor.

Achilles arbetar med bredast tänkbara ämnesområden för bedömning av leverantörsrisker och samtliga hållbarhetskrav. Exempelvis miljö och hållbarhet, kvalitet, styrning – inklusive affärskontinuitet, mutor och korruption samt ekonomi, en rad samhällsområden som hälsa, säkerhet, anställdas välfärd, etik, koldioxidutsläppoch standarder för cybersäkerhet.

Achilles är ett systematiskt program för leverantörskvalificering, riskhantering och prestationshantering i flera steg som återspeglar er sektor och verksamhetsmiljö. Achilles erbjuder enkel tillgång till omfattande och validerade leverantörsdata som fungerar som beslutsunderlag för er verksamhet. Achilles, i motsats till leverantörer av enbart programvara, kontrollerar systematiskt alla nyckeldokument och gör utvärderingar med hjälp av ett stort antal verktyg och tillförlitliga, alternativa datakällor för att identifiera och mildra risker och erbjuda den säkerhet i leverantörskedjan som krävs för att tillgodose krav från intressenter och myndigheter – idag och i framtiden.

Achilles möjliggör ständig uppföljning av leverantörskedjan. Vi är proaktiva och följer upp alla leverantörer efter deras första registrering. En unik granskning som är avgörande för att få kontinuerlig, exakt information och löpande säkerställa att er verksamhet är skyddad mot effekter från regelverk och ryktesrisker.

Achilles utnyttjar en mängd olika leverantörsdata, verktyg och tillförlitliga datakällor för att identifiera och mildra risker, skapa en detaljerad grund för leverantörers efterlevnad av nyckelpolicyer och procedurer, säkerställa att leverantörshanteringssystem uppfyller era standarder och screenar sedan företag och individer för ökad risk genom att använda due diligence på flera nivåer. Achilles har fler än 150 granskare globalt i länder som är viktiga för er verksamhet.

Vi samlar in och utvärderar leverantörsinformation genom ett antal ingående enkäter och benchmarking av varje leverantör baserat på mätvärden för ESG, ekonomihälsa och säkerhet – för att kunna presentera en objektiv bild av era leverantörer.  

Leverantörer betygsätts också av andra inköpare och kan erhålla max fem stjärnor.Prestationsuppföljning gör det möjligt för leverantörer att uppdatera sin profil inför framtida val och innebär att köpare kan välja leverantörer som de vet har presterat bra i samarbete med andra kunder.

Vår RFI-modul gör det möjligt att bedöma leverantörers kapacitet för specifika kontrakt. Det hjälper er att ta fram en mer hanterbar lista med möjliga leverantörer samtidigt som ni kan vara säkra på att ni begär in anbud från rätt leverantörer. 

Med Achilles förbättras inte bara företagets egen hantering av leverantörskedjan, era leverantörer har också stor fördel av ett Achillesprogram – t.ex. få möjlighet att överträffa ställda krav på riskhantering och leveransförmåga, utmärka sig och vinna nya kontrakt. Leverantörer som investerar i och genomför förkvalificering är synliga för regionala, nationella eller internationella köpare och får betydande kommersiella fördelar av att delta i processen.

MÄNNISKOR MILJÖ OCH INTÄKTER

Bästa praxis vid hantering av leverantörskedjan

Vi har sammanfört köpare och leverantörer globalt under mer än 30 år och arbetar ständigt för att öka transparens, hållbarhet och säkerhet. Achilles har unika möjligheter att bistå företag vid hantering av leverantörskedjor, ESG och mål för koldioxidminskning.

Insikter