Webbseminarium: Samarbetsprinciper för bättre praxis i leverantörskedjan

21 Nov 2018 - Online

Registrera dig idag

Åh nej! Det här evenemanget har redan ägt rum. Gå inte miste om fler evenemang. Se listan över våra kommande evenemang

Delta i ett exklusivt webbseminarium med Norman McLennan, expert på upphandling och leverantörskedjan och författare av den nyligen publicerade boken “Collaborative Principles for Better Supply Chain Practice: Value Creation Up, Down and Across Supply Chains.”

I boken granskar McLennan företags beteende och principer för affärssamarbete och deras tillämpning med hjälp av fallstudier som demonstrerar samarbetsframgång inom de privata, offentliga och tredje sektorerna. Vi tar upp operativa och projektinriktade situationer inom olika industrisektorer som hjälper dig att se din leverantörskedja på ett annat sätt och optimera dina processer för att uppnå spetskompetens inom leverantörskedjan.

Norman och Malcolm Wilson, Sektorschef – naturresurser hos Achilles, kommer tillsammans att diskutera dessa teman och deras tillämpning inom olje- och gasindustrin.

Program

  • Välkommen & inledning
  • Achilles globala aktiviteter inom leverantörskedjan för olja och gas
  • Samarbetsprinciper för bättre praxis inom leverantörskedjan och deras tillämpning i olje- och gasindustrin
  • Frågor och svar

Kostnad

Gratis för anställda inom upphandling och leverantörskedjor.

Registrera dig idag

Learn more