Meet the Members ‒ Aberdeen

28 - 28 Mar 2018 - Aberdeen

Åh nej! Det här evenemanget har redan ägt rum. Gå inte miste om fler evenemang. Se listan över våra kommande evenemang

Varför delta?

På Achilles håller vi årliga Meet the Members-evenemang för olika industrisektorer i syfte att tillföra mervärde för våra medlemmar. Vi ger dig möjlighet att ta den viktiga första kontakten med viktiga inköpare med slutmålet att hjälpa dig att vinna nya affärer. Vid vårt senaste Meet the Members låg fokus på vårt nätverk för den europeiska olje- och gasmarknaden, FPAL. Evenemanget hölls i Aberdeen den 28 mars 2018, där vi välkomnade talare samt ledande inköpare och leverantörer i branschen för att lära av varandra, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Vilka närvarade på evenemanget? Inför över 120 deltagare och utställare från hela sektorn öppnades konferensen av den ledande branschexperten professor Paul de Leeuw, direktör för olje- och gasinstitutet vid Robert Gordon University. Paul delade med sig av sina insikter inom olje- och gasindustrin och gav sina perspektiv på framtiden för branschen. Nästa talare på programmet var Bill Cattanach, chef för leverantörskedjan vid Oil and Gas Authority (OGA), som delade med sig av de senaste nyheterna om Supply Chain Action Plans (SCAP:er) för operatörer och hur dessa kommer att påverka leverantörer. Fraser Graham, chef för affärsutveckling vid Apollo, gav en överblick över hur de använder Achilles FPAL för att få tillgång till möjligheter, hantera sina affärsresultat samt mäta dessa och jämföra med konkurrenternas. Den här fallstudien i bästa praxis var ett utmärkt exempel på hur en leverantör kan använda sitt Achilles-medlemskap på olika sätt för att förbättra affärsresultat och marknadsföra sin organisation till ett bredare nätverk av inköpare. Den sista presentationen gavs av Andrew Collins, upphandlingschef för drift och underhåll vid Spirit Energy (tidigare Centrica). Andrew diskuterade Spirit Energys uppdrag och möjligheter till framtida projekt, vilket utgjorde en aktiv uppmaning till inköpare att komma med nya lösningar och bidra med entusiasm vid möten med nya leverantörer. Möjligheter till nätverkande Ett litet utställningsområde utgjorde samlingspunkten för nätverkande mellan konferensmötena och gav ett antal av Achilles FPAL-medlemmar möjlighet att visa upp sin verksamhet under nätverkssessionerna. ”Talarna var mycket engagerande och nöjda med att se mindre leverantörer ställa ut.” ”Ett bra evenemang förra veckan, välorganiserat ‒ några riktigt intressanta paneldiskussioner och även stimulerande nätverkande.”