Achilles Connect – workshops för inköpare

30 Oct 2018 - Barranquilla, Colombia

Åh nej! Det här evenemanget har redan ägt rum. Gå inte miste om fler evenemang. Se listan över våra kommande evenemang

Varför delta?

Vi kommer att diskutera betydelsen av inköpsstrategi och riskhantering för att minska kostnaderna och arbetsinsatserna vid val och hantering av leverantörer.

Program

En bra leverantörshantering och kvalificering är nyckeln till ett företags framgång. Achilles anordnar därför dessa workshops för att höja prestandan inom leverantörskedjan. Ämnen som behandlas inkluderar:
  • Hur man bäst använder digitala plattformar för att höja prestandan inom leverantörskedjan av Carlos Tobón, specialist på upphandling och strategisk leverans samt regional chef i Medellín för ACOPC [Asociación Colombiana de Profesionales en Compras, en colombiansk branschorganisation för inköpare].
  • Lösningar för upphandlingshantering och riskreducering i leverantörskedjor.
Registrera dig nu till sammankomsten