Oil and Gas Africa

Det kan dyka upp utmaningar var som helst i leverantörskedjan som kan skapa problem. Det här nätverket, utvecklat i samarbete med Total E&P Mozambique och Statoil, hjälper inköpare att minimera risker inom olje- och gasbranschen. Det görs genom att koppla samman inköpare med etiska och transparenta leverantörer som uppfyller specifika upphandlingskriterier.

Bransch

Olja och gas

Region

Afrika

Nätverksfunktioner

Vi gör det enklare att ge inköpare det som de letar efter och vi börjar med information

Insights Reports

Inblickar

Regelbunden rapportering ger nuvarande och potentiella inköpare tydlig insyn i företagets kapacitet.

Dokumenthantering

Bevara och hantera verksamhetskritiska stöddokument, som certifikat och policyer, på en central och säker plats.

Revisioner

Visa en högre grad av efterlevnad för potentiella inköpare.

Nätverksmedlemmar

Gör företaget tillgängligt för inköpare som ...

TotalEnergies

Bli medlem i East Africa Oil and Gas-nätverket

Gå med i det här nätverket