Oil and Gas Africa

Gå med i nätverket Logga in

Utforska våra pdf-filer för hjälp och support

De här pdf-filerna är utformade för att hjälpa dig få ut mesta möjliga av det här nätverket.

Det kan dyka upp utmaningar var som helst i leverantörskedjan som kan skapa problem. Det här nätverket, utvecklat i samarbete med BG Group och Statoil, hjälper inköpare att minimera risker inom olje- och gasbranschen. Det görs genom att koppla samman inköpare med etiska och transparenta leverantörer som uppfyller specifika upphandlingskriterier.

Bransch

Olja och gas

Region

Afrika

Nätverksfunktioner

Vi gör det enklare att ge inköpare det som de letar efter och vi börjar med information

Inblickar

Regelbunden rapportering ger nuvarande och potentiella inköpare tydlig insyn i företagets kapacitet.

Dokumenthantering

Bevara och hantera verksamhetskritiska stöddokument, som certifikat och policyer, på en central och säker plats.

Revisioner

Visa en högre grad av efterlevnad för potentiella inköpare.

Nätverksmedlemmar

Gör företaget tillgängligt för inköpare som ...

Anadarko logo
equinor logo
logo mzlng
Priser

Välj det paket som passar ditt företag

Vi tror inte att ett alternativ passar alla. Därför erbjuder vi olika prisalternativ utifrån antal produkter och tjänster som du vill göra sökbara med egna produktkoder.

Nivå 0

1‒3 produktkoder

240 USD

211 EUR

157 GBP

3 279 ZAR per år

Nivå 1

4‒5 produktkoder

850 USD

749 EUR

555 GBP

11 612 ZAR per år

Nivå 2

6‒15 produktkoder

1 280 USD

1 128 EUR

836 GBP

17 486 ZAR per år

Nivå 3

16‒25 produktkoder

1 700 USD

1 498 EUR

1 110 GBP

23 224 ZAR per år

Nivå 4

26+ produktkoder

2 130 USD

1 876 EUR

1 391 GBP

29 098 ZAR per år

Priser angivna i USD är fasta. Priser angivna i EUR, GBP och ZAR är endast vägledande. Dessa justeras automatiskt vid betalning enligt aktuell växelkurs.

Nivå 0 är endast tillgänglig för leverantörer med en årsomsättning på mindre än 500 000 USD.Avgifter gäller för varje juridisk person registrerad hos Achilles.Priserna är exklusive moms. Moms läggs på där det är aktuellt.Vi förbehåller oss rätten att justera dessa priser.

Bli medlem i East Africa Oil and Gas-nätverket

Gå med i nätverket