Utforska våra pdf-filer för hjälp och support

De här pdf-filerna är utformade för att hjälpa dig få ut mesta möjliga av det här nätverket.

Olje- och gasindustrin är en dynamisk och komplex miljö, som har blivit effektivare för att möta de utmaningar som skapas av låga oljepriser. Achilles JQS-nätverk, som skapades 1991, ger operatörer, huvudentreprenörer och leverantörer en branschgodkänd upphandlingstjänst som effektiviserar upphandling, hanterar risk och möjliggör efterlevnad av relevanta upphandlingsdirektiv från EU.

I över 25 år har Achilles branschexperter, baserade i Norge (Arendal, Stavanger, Oslo, Esbjerg) och andra delar av världen, hjälpt inköpare och leverantörer under deras kvalificeringsresa och gör detta än idag oavsett leverantörens hemvist och språk.

Achilles JQS gör att operatörer och huvudentreprenörer kan vara säkra på att alla deras leverantörer är kvalificerade enligt relevant olje- och gasstandard, inklusive den nya NORSOK S-WA-006N:2018 (baserad på IOGP 423) som gäller från januari 2019.

Bransch

Olja och gas

Inköpare

61

Region

Nordeuropa

Kvalificerade leverantörer

3,000

Nätverksfunktioner

Vi gör det enklare att ge inköpare det som de letar efter och vi börjar med information

Insights Reports

Inblickar

Regelbunden rapportering ger nuvarande och potentiella inköpare tydlig insyn i företagets kapacitet.

Dokumenthantering

Bevara och hantera verksamhetskritiska stöddokument, som certifikat och policyer, på en central och säker plats.

Revisioner

Visa en högre grad av efterlevnad för potentiella inköpare.

”Att gå med i Achilles JQS-nätverket var viktigt för oss eftersom många av våra kunder lägger stor vikt vid en leverantörskedja med erkända leverantörer och en hög grad av efterlevnad.”

Kathie Higginson, marknadschef, WRS

Nätverksmedlemmar

Gör företaget tillgängligt för inköpare som ...

Faroe Logo
DEA logo
Gassco logo

Bli medlem i det här nätverket

Gå med i nätverket