Minska dina koldioxidutsläpp och skapa en positiv påverkan.

Achilles erbjuder det enda brittiska ackrediterade programmet för koldioxidreducering som självständigt mäter och minskar din koldioxidavtryck och uppfyller alla krav på intressentrapportering. Gör koldioxidreduceringsanspråk med självförtroende på vilken marknad och till vilken intressentgrupp som helst.

Kontakta oss
UTMANINGEN

Visa självsäkert upp ditt koldioxidavtryck

Med stigande miljöfrågor på dagordningen behöver organisationer i allt högre grad visa att de arbetar hållbart. Achilles Carbon Reduce-programmet (drivet av Toitū) ger absolut bevis på att du vidtar åtgärder mot klimatförändringar genom en oberoende verifierad process som gör det möjligt för dig att minska din koldioxidavtryck och uppfylla alla dina koldioxidrapporteringsförpliktelser, inklusive krav för lån kopplade till hållbarhet.

Learn more
 Achilles hjälper organisationer globalt att minska och hantera sina koldioxidutsläpp
VARFÖR ACHILLES CARBON REDUCE

Bästa praxis för koldioxidhantering och rapportering

Achilles hjälper organisationer att minska sin koldioxidavtryck och uppfylla både frivilliga och reglerande krav med vetenskapsbaserade verktyg, dokumentation, åtgärder, support och bevis som behövs för att göra verkliga framsteg mot en nettonoll övergång. Vi har över 15 års erfarenhet av att leverera globala lösningar till organisationer av olika storlekar med vårt världsledande ISO14065-program.

Omfattande

Ett komplett koldioxidhanteringsprogram som ger dig möjlighet att göra koldioxidminskningsanspråk med självsäkerhet på vilken marknad som helst och gentemot alla intressentgrupper.

Bästa praxis

Uppfyller och överträffar kraven i ISO14064-1 och GHG redovisningsprotokollet. Internationellt erkänt och accepterat av regeringar, certifieringsorgan, reglerande myndigheter och investerarsamhället.

Det fungerar!

I genomsnitt uppnår man en minskning på 30% av de operativa koldioxidutsläppen över en period på 3-4 år och en minskning på 50% över en period på 5-6 år. Programdeltagare har rapporterat om operativa besparingar i storleksordningen flera miljoner pund per år.

Upp till 50% minskning


I genomsnitt kan kunder som använder programmet förvänta sig en minskning av valfri koldioxid med 30% under en period på tre till fyra år och 50% över fem till sex år.

Hur det fungerar

En komplett lösning för koldioxidhantering från start till slut

Achilles erbjuder ett komplett koldioxidhanteringsprogram som stöds av ett team av experter, utan behov av ytterligare konsulttjänster. Organisationer verifieras enligt ISO14064-3 och kan arbeta mot frivillig certifiering enligt ISO 14064-1:2018, vilket ger möjlighet att göra koldioxidminskningsanspråk med förtroende på vilken marknad som helst och gentemot vilken intressentgrupp som helst.

Achilles tillhandahåller verktyg som hjälper till att mäta alla utsläpp enligt ISO 14064-1 och WRI GHG-protokollet, inklusive fordon, affärsresor, bränsle och elektricitet, papper och avfall. Dessutom har företag möjlighet att genomföra en omfattande mätning av hela värdekedjan för alla femton underkategorier inom Scope 3.

Achilles tillämpar sin omfattande vetenskapsbaserade vägledning, resurser, verktyg och mallar för att guida dig genom planering och genomförande av koldioxidreduktionsåtgärder för att uppnå en målsättning på 1,5 grader Celsius och uppnå ISO14064-1-certifiering. Vårt koldioxidhanteringssystem erkänner att en standardlösning inte passar alla företag. Programmet, med sin beprövade framgångshistorik, tillämpar bästa praxis och möjliggör olika tillvägagångssätt för olika typer av företag, så att den bästa lösningen kan implementeras för att hantera varje enskilt företags koldioxidansvar och utmaningar, och maximera möjligheterna till minskningar.

Achilles kvalificerade och oberoende ISO14066 GHG-revisorer kommer att verifiera att inventeringen följer internationella standarder, ISO14064 del 1 och del 3, med möjlighet till fullständig ISO14064-1-certifiering.

Företag har möjlighet att kompensera för oundvikliga växthusgasutsläpp för att bli koldioxidneutrala. Koldioxidkrediter gör det möjligt för individer, organisationer och samhällen att balansera skalan på vägen mot minskning. Dock betraktas inte alla koldioxidkrediter som likvärdiga. Achilles experter guidar dig genom varje steg av koldioxidinvestering och kompensation för att säkerställa att grönmålning undviks och företagets krav på Netto-noll eller koldioxidneutralitet är starka och trovärdiga.

Achilles-processen tillhandahåller oberoende verifierad data som krävs för att tryggt rapportera växthusgasuttalanden och uppfylla regleringar samt möta intressenters krav på redovisning, inklusive SBTi (Science Based Targets initiative), CDP (Carbon Disclosure Project) och TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Achilles omfattande rapport om växthusgasutsläpp och dess hantering specificerar utsläppsregistrering, hanteringsplaner och detaljerad inventering av växthusgaser.

Achilles årliga övervakningscykel stödjer en kontinuerlig minskningsresa för att hjälpa företag att anpassa sig till målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C – den högsta ambitionen i Parisavtalet.

MÄNNISKOR, PLANETEN OCH VINSTEN

Bästa praxis för mätning, hantering och minskning av koldioxid.

Vi har hjälpt kunder att självsäkert mäta, hantera och rapportera sitt koldioxidavtryck samt öka företagets effektivitet genom att minska koldioxidutsläpp och spara i driftskostnader och prestanda i över 15 år. För vissa av våra kunder innebär dessa besparingar miljontals pund per år.

Insikter