Tim James

Chief Technology Officer

Tim James

Roll inom Achilles

Som Chief Technology Officer leder Tim ett produkt- och teknikteam som äger, utformar, utvecklar, inför och levererar lösningar som inspirerar kunderna genom att skapa samarbete i hela verksamheten. Teamet leder övergången till produktbaserade tillvägagångssätt för att tillhandahålla lösningar åt kunderna.

Tidigare lärdomar

Tim har varit CIO och drivit många stora förändringsprogram inom finansvärlden, konsultverksamheter och energibolag bland annat för Lloyds Bank, VISA Europe och Legal & General.

Dessa erfarenheter har lärt honom att man löser problem fortare om beslutsprocessen kan bli snabbare. Det är meningslöst att låtsas att ett projekt är på rätt spår – beslut måste fattas snabbt för att projekt ska gå framåt. När det gäller betydelsen av bra ledarskap säger han:

”Utan en tydlig riktning saknar verksamheter fokus på vad de ska leverera. Jag lärde mig vikten av detta när jag ledde stora leveransprogram”.

Utanför jobbet

I motsats till sitt teknikdrivna arbetsliv tillbringar Tim helst sin fritid på cykeln eller i trädgården. Han lever enligt principen att rätt antal cyklar har man först när man har en cykel till. Tim cyklade en gång till Paris för att samla in pengar till NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children).


See all executives