Jay Katzen

Chief Executive Officer

Jay Katzen

Roll inom Achilles

Som verkställande direktör ligger Jays fokus på att Achilles samarbetar med våra kunder och levererar det värde och de insikter som de förväntar sig i syfte att uppnå sina mål. Det innebär att både inköpare och leverantörer har möjlighet att dra nytta av starkare, mer öppna och transparenta affärsförhållanden som hjälper dem minimera risker, förbättra efterlevnad, leverera insikter och maximera värdet av att arbeta tillsammans. Med över 30 års erfarenhet inom Achilles är Jays mål att bygga vidare på Achilles ställning som världsledande och prioriterad partner för leverantörskedjan inom området riskhantering och prestationsledning.

Tidigare lärdomar

Jays bakgrund inom den vetenskapliga och medicinska sektorn har gett honom en omfattande erfarenhet av att leda komplexa, internationella, informationsdrivna verksamheter som levererar information, tjänster och insikt. I sin senaste roll som chef för Elseviers Clinical Solutions lanserade han en rad nya plattformar och lösningar för att förbättra kvalitet, säkerhet och effektivitet inom vården. Så här säger han om sin roll på Achilles:

”Fokus måste ligga på att ständigt förbättra värdet som vi levererar till våra kunder och leda ett mycket engagerat team. Om du lyckas med detta är du på väg i rätt riktning, oavsett vilken typ av verksamhet det gäller.”

Av dem som arbetar med Jay beskrivs han som en ”energisk, samarbetsinriktad och transparent ledare med stort fokus på kunder, anställda och resultat.”

Utanför jobbet

Som amerikansk medborgare bosatt i Storbritannien har Jay behövt vänja sig vid att ordet ”fotboll” används för att beskriva en sport som spelas på något annat än hans älskade amerikanska fotbollsplan. Trots det älskar han sitt liv på den här sidan av Atlanten. Förutom att gå promenader med Cooper, hans golden retriever som också är Achilles företagsmaskot, är en av hans största nöjen att tillbringa tid tillsammans med sin fru och sina tre barn.


See all executives