Chris Methven

Chief Customer Officer

Chris Methven

Roll inom Achilles

Som Chief Customer Officer leder Chris Achilles marknadsförings-, försäljnings- och kontohanteringsgrupper. Han är ansvarig för att driva försäljning med ett globalt fotavtryck genom att leda diverse internationella säljteam, samt säkerställa att alla våra kunder upplever en hög nivå av konsekvent kontohantering under hela resan med Achilles. En prioritet för Chris och hans team är att säkerställa att kunder erbjuds högsta möjliga nivå av leverantörssäkring genom Achilles tjänster och produkter.

Tidigare lärdomar

Chris har tillbringat de senaste 15 åren i olika försäljnings- och tjänstledarroller inom sektorn för företagsprogram och konsultverksamhet. Han har lett sälj-, marknadsförings- och affärsutvecklingsteam över hela världen med ett särskilt fokus på tillgångsintensiva företag för att leverera lösningar som möjliggör för kunderna att efterleva lagstiftning och förbättra affärsresultat.

Tidigare tillbringade Chris 8 år hos IHS Markit i olika kommersiella ledarskapsroller och fokuserade bland annat på programvara för operativ risk management för världens största energi-, kemi- och gruvföretag. I den här rollen arbetade Chris med många av Achilles kunder för att hantera risker genom bättre program för efterlevnad och leverantörssäkring.  Den här erfarenheten har tillsammans med en passion för miljömässigt och socialt ansvar, som härrör från hans kandidatexamen i miljöledning, resulterat i en drivkraft att leverera meningsfulla förbättringar i hela leverantörskedjan för kunder.

”Jag är djupt övertygad att om vi kan implementera samma nivåer av efterlevnad och säkring av leverantörskedjan, som våra kunder själva kräver av kärnverksamheten, kan vi leverera enormt värde och positiv förändring som omfattar mer än våra kunder.”

Utanför jobbet

Hans två unga barn gör fritiden hektisk. Men det hindrar honom inte från att ge efter för sin förkärlek för lagsporter, i synnerhet rugby ‒ även om han nu är mer av åskådare än deltagare. Om det finns möjlighet njuter han gärna av god mat och vin tillsammans med sin fru.


See all executives