Innkjøperopplæring | EU-oppdatering

1 Aug - Coventry, UK

Hvorfor delta?


Kurset EU-oppdatering er utviklet for å gi delegater en innsikt i endringene fremkalt av overflyttingen til britisk lovgivning av direktivene for offentlig sektor og forsyningssektor fra 2014, og de nasjonale forpliktelsene. Kurset tar opp de viktige endringene og vurderer påvirkningen av noen av de praktiske anvendelsene.

Hvem bør delta?


Dette kurset antar at delegater allerede har en grunnleggende forståelse av EU-anskaffelser, ettersom det kun dekker endringene. Derfor er det ment for innkjøpere, kontraktssjefer, samsvarsledere og driftsinteressenter som må skaffe, administrere, drive og beskjeftige seg med EU-kontrakter eller leverandører til EU-kontrakter. Dette er egnet for alle som ønsker å, eller må, oppdatere kunnskapen sin for å forbli samsvarende med EU-reguleringer.

Agenda


 • Light Touch Regime – erstatning for del B-tjenester

 • Nasjonale forpliktelser for forskrifter for offentlig sektor fra 2015

 • Økt støtte for SMB-marked

 • Engasjement for forhåndsanskaffelse for offentlige til offentlige kontrakter

 • Nye varsler

  • Endringer i utvelgings- og tildelingskriterier • Endringer i prosedyrer

 • Tidsskalaer

 • Endringer i rammeverk og dynamiske innkjøpssystemer

 • Materiell endring i kontrakter

 • Elektronisk anskaffelse

Kostnad

GBP 130 + MVA per delegat

Alle priser som vises, er per delegat ekskludert MVA til gjeldende sats.

For informasjon om kurset ovenfor eller for å bestille, kontakter du themis@achilles.com eller ringer 01235 838655