Kurs: Kontraktsledelse

27 Mar 2019 - NHS Blood and Transplant Clinic, Bristol

Kontraktsledelse er et område som ofte blir oversett og mangler ressurser, noe som kan virke inn på anskaffelsesprosessens effektivitet.

Dette kurset vil gi deg en klar forståelse av drivkreftene bak vellykket kontraktsledelse – med fokus på hovedaspekter som planlegging, utførelse og kontinuerlig styring. Kurset vil gi en detaljert forståelse av livssyklusen for kontraktledelse og hvordan en robust styringsprosess kan etableres.

Hvem bør delta

Kurset er ment for anskaffelsespersonell og kontraktsansvarlige som ønsker å forstå og bruke verktøyene, teknikkene og prosessene innen kontraktsledelse. I selskaper er det ofte slik at kontrakter ikke er styrt av et eget team for kontraktsledelse, men heller av sluttbrukere som teknisk personell, linjeledere innen drift, vedlikehold, HR og generelle tjenester, samt en rekke andre operative interessenter. Dette kurset er tilpasset de spesifikke behovene til disse rollene i alle sektorer.

Agenda

• Hva er kontraktsledelse? • Hvorfor er kontraktsledelse nødvendig? • Målsetninger ved kontraktsledelse • Aspekter av kontraktsledelse • Endringer, variasjoner og forlengelser • Konfliktløsning • Opphør • Forebygging av ineffektivitet

Pris

£75 + MVA pr. delegat Alle priser som vises er pr. delegat, eksklusive MVA, til gjeldende sats. For informasjon om kurset ovenfor eller for å bestille, kontakt themis@achilles.com eller ring Tel:+44 (0)1224 337536