Slik fungerer det

Vårt utvalg av nettbaserte verktøy og rapporter gjør at teamene for anskaffelse, bærekraft og risiko raskt kan se leverandørens forhåndskvalifiserte status og vise viktige dokumenter og informasjon om standarder og kvalifikasjoner. Det finnes én enkelt nettbasert plattform for alt.

Vi vet akkurat hvilke spørsmål det passer å stille leverandørbasen
Samle

Vi vet akkurat hvilke spørsmål det passer å stille leverandørbasen

Viktige prekvalifiseringsspørsmål

Vi bruker en registreringsprosess og risikomodell som automatisk segmenterer leverandører basert på kriterier som er viktige for deg eller nettverket. Alle leverandører blir stilt de samme spørsmålene i alle ledd. Vi bruker informasjon som produktene og tjenestene de tilbyr, forretningssteder, årlig omsetning, forventet kontraktsverdi eller antall ansatte for å bestemme prekvalifiseringsbanen deres.

Forretningskritiske spørsmål

Prekvalifiseringsbaner varierer fra grunnleggende registrering for leverandørprofiler med lav risiko, til omfattende prekvalifiseringsspørreskjema med én eller to dagers revisjon på stedet for leverandørene med størst risiko. Spørreskjemaene er tilpasset behovene til bestemte bransjesektorer og geografiske plasseringer, og dekker vanligvis følgende forretningskritiske områder: helse og sikkerhet, kvalitetsstyring, etisk forretningspraksis, miljømessig bærekraft og cybersikkerhet.

Kjøperspesifikke spørsmål

En rekke ekstra prekvalifiseringsspørsmål kan brukes i tillegg til hovedspørsmålene og de forretningskritiske spørsmålene. Disse spørsmålene kan brukes for hele leverandørbasen eller bare hovedleverandørene.

Validere

Vi er dyktige på å sjekke og sikre leverandørinformasjon

Med validatorer

Vi validerer i utgangspunktet informasjon gjennom støtteteamene våre i 40 land på 24 språk. Vi sjekker informasjon mot de avtalte valideringsreglene, og hvis vi finner feil, returneres spørreskjemaet til leverandøren slik at de kan korrigere det. Vi gjør informasjon synlig for innkjøperne bare når informasjonen er av god nok standard.

Med revisorer

Du må kunne stole på prekvalifiseringsinformasjon om leverandører for alle produkter og tjenester, spesielt hvis de er svært viktige og innebærer høy risiko. Vårt team med kvalifiserte inspektører og revisorer gir revisjon på stedet. De vurderer leverandørenes kompetanse og sikrer etterlevelse av lovpålagte standarder og bedriftsstandarder.

Med tredjeparters datafeeder

En av de største utfordringene er å redusere den administrative byrden på leverandører i løpet av prekvalifisering og due diligence-prosessen. Datafeeder fra tredjeparter er en enkel og effektiv måte å importere pålitelig og validert data inn i leverandørprofilene på – og reduserer tiden det tar for dem å fylle ut spørreskjemaet.

Vi er dyktige på å sjekke og sikre leverandørinformasjon
En rekke verktøy og funksjoner som gjør det lettere å ta avgjørelser
Analysere

En rekke verktøy og funksjoner som gjør det lettere å ta avgjørelser

Tilbakemelding om prestasjoner

Vi tilbyr tjenester for å administrere eksisterende kontrakter og leverandørrelasjoner. «Tilbakemelding om prestasjon»-modulen gir et nettbasert rammeverk og en prosess som hjelper deg med å gjennomgå, vurdere og utvikle eksisterende leverandørprestasjoner. Systemet kan konfigureres, men standardkriteriene gjør det mulig å sammenligne leverandører på tvers av nettverk og inkluderer produktkvalitet, dokumentasjon og forretningsetikk.

Rangering

Vurderingsverktøyene kan kombineres med prekvalifiseringsløsningene – noe som forenkler samsvarsstyring. Du kan vurdere og rangere individuelle leverandører opp mot interne hovedkriterier og dele forskjellig informasjon med forskjellige nivåer i bedriften, i én rapport. Du kan støtte alle de interne godkjenningsprosessene og sikre at du bare jobber med kompatible og «godkjente leverandører».

Kartlegging og nettverksvisualisering

Kartlegging av leverandørkjeden samler informasjon om underleverandører, oppretter relasjoner og utvider synligheten til hele leverandørkjedenettverket. I tillegg til å søke etter leverandørnavn eller land kan du bruke løsningen til å søke på leverandør etter produktkategori. Dermed kan du raskt identifisere alle leverandørene som bidrar til produksjonen av et bestemt produkt, eller som forsyner bestemte delkomponenter.

Overvåke

Kontinuerlig forvaltning og overvåkning betyr at alle leverandørene er oppdaterte

Full støtte for leverandørene dine

Teamene våre er spredt over 23 kontorer rundt om i verden og dekker 28 forskjellige språk – de er alltid klare til å hjelpe leverandører i prosessen. Våre kontoansvarlige og ekspertteam gir støtte til leverandørene i løpet av jobbintroduksjonsfasen, fullføring av spørreskjema og revisjon. Vi sender regelmessige nyhetsbrev, arrangerer virtuelle opplæringsøkter og inviterer dem til arrangementer for å holde dem informert i løpet av abonnementet.

Varsler

En innkjøpsvarslingsfunksjon kan brukes til å spore dataoppdateringer og statusendringer for bestemte leverandører eller produktkoder. Dette kan støtte bestemte sourcing-arrangementer eller scenarioer der du har ansvaret for forskjellige leverandører eller en gruppe produkter.

Sporing

Få rask oversikt over viktige mål ved å bruke nettdashbordet og motta regelmessige offline-sammendrag om spesifikke leverandører, produkter eller tjenester. Med nettdashbordet kan du lagre og registrere søkeresultater for revisjonsspor og kjøre rapporter, som du deretter kan dele med kollegaer på plattformen eller eksportere for å bruke i andre systemer.

Kontinuerlig forvaltning og overvåkning betyr at alle leverandørene er oppdaterte
Snakk med en av våre eksperter

Begynn å bygge løsningen som passer dine behov.