COVID-19 Ressurser for innkjøpere

mega risks

These are unprecedented times

Despite significant efforts to contain the spread of the virus, countries around the world continue to be hugely impacted.

Back to all products

Det er ingen tvil om at vi lever i unike tider. Å sørge for kontinuitet i driften er en av de viktigste prioriteringene for mange selskaper i dag. Leverandørkjeder må være fleksible for å være rustet til å møte de dramatiske endringene, inkludert etterspørsel og arbeidsforhold.

Fra drift til arbeidsstyring står selskaper overfor store utfordringer. Vi i Achilles ser det som vår oppgave å hjelpe våre kunder å orientere seg i disse vanskelige tider. I de regionene som er mest berørt av COVID-19, har Achilles et stort nettverk av prekvalifiserte leverandører.

Det er vårt mål å effektivt sikre at innkjøpere og leverandører sikrer kontinuitet i sin virksomhet dersom dette er mulig.

Vi er her for å hjelpe innkjøpere i vårt nettverk med å finne alternative løsninger knyttet til levering av produkter og tjenester og å støtte leverandørkjeder ved å knytte forretningspartnere sammen og sikre selskaper i denne utfordrende tiden.

There are over 200 product codes for which more than

0 %

of the supplier base is at risk.

Drevet av innsikt

Leverandørkjedens kunnskap, lett tilgjengelig

Forstå trendene, tilgjengelige data, og få praktiske tips du kan følge for å redusere pandemiens innvirkning på din virksomhet.

Les mer

Hvordan forbereder du deg og hvilke planer legger du nå i denne utfordrende tiden? Gi oss din tilbakemelding i en cirka fem minutter lang spørreundersøkelse.

Svar på undersøkelsen

TRENGER MER INFORMASJON

Spørsmål og svar (FAQs)

Ta kontakt med din lokale kunderådgiver dersom du har spørsmål.

Webinar: Uncovering business continuity and financial risks that buyers are facing during the COVID-19 pandemic. Join our European panel of buyers and procurement specialists to learn more about combating the impact.


Register Online
FOR DITT TEAM

Vi er tilgjengelige og klare til å hjelpe

You might be also interested in…