COVID-19 Ressurser for innkjøpere

mega risks

These are unprecedented times

Despite significant efforts to contain the spread of the virus, countries around the world continue to be hugely impacted.

Back to all products

Det er ingen tvil om at vi lever i unike tider. Å sørge for kontinuitet i driften er en av de viktigste prioriteringene for mange selskaper i dag. Leverandørkjeder må være fleksible for å være rustet til å møte de dramatiske endringene, inkludert etterspørsel og arbeidsforhold.

Fra drift til arbeidsstyring står selskaper overfor store utfordringer. Vi i Achilles ser det som vår oppgave å hjelpe våre kunder å orientere seg i disse vanskelige tider. I de regionene som er mest berørt av COVID-19, har Achilles et stort nettverk av prekvalifiserte leverandører.

Det er vårt mål å effektivt sikre at innkjøpere og leverandører sikrer kontinuitet i sin virksomhet dersom dette er mulig.

Vi er her for å hjelpe innkjøpere i vårt nettverk med å finne alternative løsninger knyttet til levering av produkter og tjenester og å støtte leverandørkjeder ved å knytte forretningspartnere sammen og sikre selskaper i denne utfordrende tiden.

There are over 200 product codes for which more than

0 %

of the supplier base is at risk.

Drevet av innsikt

Leverandørkjedens kunnskap, lett tilgjengelig

Forstå trendene, tilgjengelige data, og få praktiske tips du kan følge for å redusere pandemiens innvirkning på din virksomhet.

Les mer

Beskytt din leverandørkjede

Les vår siste rapport med råd og tips om hvordan du orienterer deg i denne utfordrende tiden, forstå risikoen, identifiser alternative leverandører for å finne løsninger som hjelper dere gjennom krisen. Les mer..

Spør vårt ekspertpanel

Bli med oss på en times chat med ledende eksperter knyttet til innkjøp når vi diskuterer kompleksitetene i virksomhetens driftsplanlegging og temaer knyttet til økonomisk risiko. Registrer deg online..

Tilleggs ressurser

Få tilgang til de siste bransjerapportene og kildene som følger opp effekten av COVID-19 med informasjon om hvilke forstyrrelser dette påfører leverandørkjeden. Lær mer..

Kort info

En enkel guide til hva man som innkjøper og som innkjøpsteam kan gjøre for å redusere de negative konsekvensene i leverandørkjeden. Lær mer..

Identifiser alternative leverandører

Bruk funksjoner i ditt nettverk eller vårt COVID-19 pre-kvalifiseringsspørreskjema for å identifisere hvilke leverandører som har størst sannsynlighet for å klare seg gjennom denne perioden.

Bistå med haste anbud

Kontakt oss hvis du har et anbud eller et prosjekt som krever rask sporing av leverandører. Vi kan hjelpe deg med å finne leverandører i hele vårt nettverk.

TRENGER MER INFORMASJON

Spørsmål og svar (FAQs)

Ta kontakt med din lokale kunderådgiver dersom du har spørsmål.

Hvordan kan jeg bruke Achilles medlemskapet for raskt å identifisere kompatible leverandører eller entreprenører for å tilby produkter eller tjenester?

Du bør starte med å kontakte din dedikerte kunderådgiver. Denne personen kan svare på spørsmål om hvordan du får tilgang til relevant informasjonen ved å bruke Achilles-innkjøpermedlemskap.

Alternativt kan du kontakte vårt kunnskapsrike supportteam som kan gi deg informasjonen du trenger.

Jeg har nylig fornyet mitt medlemskap i Achilles, kan jeg få tilbakebetalt årsavgiften?

Vi forstår at dette er en vanskelig tid for mange virksomheter, men vi er av den oppfatning at det nå er viktigere enn noen gang å opprettholde medlemskapet i Achilles sitt nettverk.
For leverandører og innkjøpere er det nå avgjørende at man har en transpararent, punktlig og kompatibel leverandørkjede, slik at man sikrer kontinuitet i leveransene. Derfor har vi pr dags dato ikke revidert våre betingelser i forhold til refusjoner. Vennligst se de generelle betingelsene for utfyllende informasjon om ditt medlemskap.

Jeg er avhengig av at leverandører revideres. Vil planlagte revisjoner bli utført?

Vårt revisjonsteam jobber for å sikre at alle planlagte revisjoner blir utført dersom det er mulig.

På grunn av den nåværende situasjonen og av hensyn til våre kunder og våre ansatte, har vi implementert en virtuell revisjonsprosess der vi kan tilby revisjonstjenesten du forventer uten unødvendig risiko for de involverte.

De vil kontakte alle leverandører som har en planlagt revisjon for å informere om alternative løsninger.

 

What is a virtual audit?

A virtual audit is just like the management systems element of our current audit products, however, it is carried out electronically through the use of a Skype or Microsoft Teams link sent by the dedicated Auditor. This link can also be shared with colleagues who might be required to assist you during the audit process. The Auditor will work his or her way through the audit protocol and ask you to share information on screen.

 

What happens for physical UVDB Verify site audits?

For companies who receive a management system and site audit as part of their UVDB Verify registration the UVDB Steering Group have agreed to recognise the management system audit until site work resumes. When restrictions on work and travel are lifted we will work closely with suppliers to visit site and complete the audit to ensure they demonstrate full compliance as soon as possible.

Webinar: Uncovering business continuity and financial risks that buyers are facing during the COVID-19 pandemic. Join our European panel of buyers and procurement specialists to learn more about combating the impact.


Register Online