Få oversikt over leverandørkjeden og reduser ESG-relatert risiko

Achilles er en av verdens største prekvalifiserte leverandørnettverk. Med våre omfattende rutiner for kontroll og verifisering av leverandører er vi det fremste valget for selskaper som ønsker å forbedre seg innen ESG, optimalisere sine anskaffelsesprosedyrer og minske risikoene i alle ledd av leverandørkjedene.

Kontakt oss
UTFORDRINGEN

Uovertruffen tillit i leverandørkjeden

Etter hvert som det stilles stadig høyere krav fra både kunder, investorer og myndigheter, blir det stadig mer kostbart – og ikke minst komplisert – å administrere sine egne leverandørkjeder. Achilles gjennomfører strenge kontroller på både det økonomiske, miljø- og samfunnsmessige plan, samt innen helse og sikkerhet. Således hever vi nivået på leverandørkjedene, slik at du alltid kan føle deg sikker på at deres varer og tjenester oppfyller både dine og samfunnets krav.

Kontakt oss
HVA VI GJØR

Vi setter innkjøpere i kontakt med internasjonale, prekvalifiserte leverandører

Våre høyt kvalifiserte validerere og revisorer utfører grundig bakgrunnssjekk og gir innsikt for å sikre at leverandørene oppfyller de høyeste standardene innen ESG, bærekraft, menneskerettigheter og helse- og sikkerhet.

Kostnadseffektive anskaffelser

Spar opptil 80 % på intern anskaffelse og kontroll av leverandører.

Risikobeskyttelse i leverandørkjeden

Med Achilles’ omfattende ESG-poengsystem får du økt innsikt i risikoene forbundet med anskaffelse, og du oppnår bedre resultater og ytelse.

Konkrete forbedringer innen miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring

Ikke godta greenwashing. Oppnå dine mest ambisiøse bærekraftsmål med Achilles’ systematiske, flertrinns leverandørvalidering.

En modul spesifikt utformet for ESG

og et spørreskjema om bærekraft gjør at vi kan befatte oss med bærekraftige innkjøp og finne frem til potensielle leverandører.

Sandra Reche, Supplier Risk & DS, Agbar

Lær mer

OMFATTENDE OG STRENG

Etiske og bærekraftige tjenester for anskaffelse

Achilles forener de beste i hver bransje og gjør en kontinuerlig innsats for bedre rutiner, hvilket på sikt fører til tryggere, etiske og bærekraftige leverandørkjeder.

Vi dekker et bredt spekter av fagområder for å kunne vurdere risiko forbundet med ulike leverandører, inkludert alle krav til bærekraft. Achilles’ modell dekker områder som miljø og bærekraft, kvalitet, administrasjon – herunder forretningsmessig kontinuitet, bestikkelser og korrupsjon, økonomi, samt en rekke samfunnsområder som helse, sikkerhet, trivsel blant de ansatte, etikk, karbonutslipp og krav til cybersikkerhet.

Achilles er et systematisk, flertrinns program for administrasjon av leverandørvurdering og tilknyttet risiko og ytelse. Programmet er tilpasset forholdene i din bransje og ditt driftsmiljø. Achilles gir enkel tilgang til et omfattende sett med validerte leverandørdata som du kan bruke som utgangspunkt for å ta beslutninger for din virksomhet. Achilles skiller seg betydelig fra produsenter som kun leverer programvare, blant annet ved at det grundig kontrollerer all sentral dokumentasjon og bekrefter svarene ved hjelp av et bredt utvalg av verktøy og pålitelige alternative datakilder. På den måten oppdages og reduseres mulige kilder til risiko, slik at du får all den sikkerheten du trenger for å innfri dagens – og fremtidens – krav som stilles av både interessenter og myndigheter.

Med Achilles vil administrasjon av leverandørkjedene være en kontinuerlig pågående prosess. Vi overvåker alle leverandører proaktivt så snart de er registrert i vårt system. Dette er et strengt, men avgjørende krav for å sikre at all data er korrekt og at ditt selskap til enhver tid er i samsvar med gjeldende regelverk.

Achilles benytter en lang rekke ulike leverandørdata, verktøy og pålitelige datakilder. På den måten kan vi avdekke og redusere risiko, bygge opp et detaljert sett med krav til leverandørene slik at disse overholder sentrale retningslinjer og prosedyrer, og sikre at leverandørenes systemer er i overensstemmelse med dine krav. Achilles vil også, ved hjelp av ytterligere selskapsgjennomgang, grundig kontrollere selskaper og enkeltpersoner som utgjør økt risiko. Achilles har over 150 inspektører over hele verden, inkludert landene som er av størst betydning for ditt selskap.

Gjennom en rekke spørreskjemaer som utfylles på forhånd, samler vi inn opplysninger om leverandørene og rangerer dem ut fra parametre basert på ESG, økonomi samt helse og sikkerhet. På den måten får du en objektiv beskrivelse av dine leverandører.

Leverandørene får også en stjernerangering fra 1 til 5 basert på vurdering fra andre innkjøpere. Gjennom Performance Feedbacks har leverandørene muligheten til å forbedre sin ytelse og sine muligheter til å gjøre gode valg i fremtiden. Innkjøpere kan på sin side velge leverandører som de vet at andre kunder har hatt god erfaring med.

Med vår RFI-modul («request for information») kan du vurdere leverandørenes egnethet for spesifikke oppdrag. Ikke bare vil dette hjelpe deg med å utarbeide en mer oversiktlig kandidatliste, men du vil også føle deg sikker på at du kontakter de rette leverandørene når du innhenter anbud.

Når du jobber med Achilles, vil du utvilsomt oppnå en bedre administrasjon av dine egne leverandørkjeder. Dessuten vil leverandørene dine kunne dra stor fordel av Achilles-programmet, ikke minst gjennom en økt forståelse for dine krav til resultater og risiko. Dine leverandører vil gjøre en sterkere innsats for å overholde og overgå dine forventninger. På den måten vil ditt selskap skille seg ut fra mengden, noe som vil føre til enda flere kunder og økt virksomhet. Leverandører som investerer tid i og fullfører prekvalifiseringsprosessen, vil være synlige for lokale, nasjonale og internasjonale innkjøpere, hvilket vil gi dem store forretningsmessige fordeler.

MENNESKER, MILJØ OG AVKASTNING

Beste praksis for administrasjon av leverandørkjeder

Vi har koblet sammen innkjøpere og leverandører på verdensbasis i over 30 år og bidratt til å fremme transparens, bærekraft og sikkerhet. Achilles er unikt posisjonert for å hjelpe deg med å oppfylle dine målsetninger for ESG, karbonreduksjon og leverandørkjede.

Innsikt