Vår historie

Finn ut hvor forretningene våre startet, hvor vi er på vei og hva som gjør at vi skiller oss ut.

Vår historie

Hvor det hele begynte

Virksomheten vår bygger på tanken om at vi i en stadig mer sammenknyttet verden både har ansvar for hva vi gjør, og for hva som gjøres på våre vegne. Og der det er ansvarsplikt er det også behov for kontroll …

Da vi startet opp i 1990 med drift innen olje- og gassbransjen, så vi at kontroll var noe kjøperne trengte mer av. Så vi designet nettverksmodellen vår, støttetjenestene og teknologien som driver dem, for å imøtekomme dette behovet. Vi ønsket å drive frem en ny type innkjøp med mindre risiko, lavere kostnader og færre samsvarsproblemer. Samtidig ønsket vi å bringe leverandørene inn i fellesskapet – for å hjelpe dem med å innfri innkjøpernes behov og redusere kvalifiseringsbyrdene deres.

I dag stiller alle typer interessenter stadig høyere krav til virksomheter, og det er derfor enda viktigere for bedrifter å ha full oversikt over leverandørkjedene. Dette gjelder både med tanke på egen forretningsytelse og egne etiske og miljømessige standarder. På bakgrunn av dette har vår motivasjon til å utvikle og raffinere tilbudene våre blitt styrket.

Vi arbeider nå fra kontorer over hele verden og betjener et nettverk på mer enn 550 innkjøpere og 100 000 leverandører i alle slags bransjer. Vi er virkelig stolte over et verdensomspennende nettverk dedikert til å heve standardene og drive forretninger på en måte som er til fordel for alle.

«Vi mener at innsikt er viktigere enn etterpåklokskap. Vi arbeider i partnerskap med kundene våre for å forbedre forretningsprestasjoner og bærekraft, ved å heve standardene i forretningene og leverandørkjedene deres.»


Møt lederteamet
Våre verdier

Slik utgjør vi en forskjell

Verdiene våre definerer og rettleder oss i hvordan vi gjør forretninger og løper som en rød tråd gjennom alt vi gjør, både for kunder og staben.  Disse tre grunnleggende verdiene danner en struktur som gjør at vi kan tilby ekspertise og verdi til alle vi arbeider med.

Partnerskap

Partnerskap

Verden fungerer bedre når folk samarbeider. Virksomheten vår er bygget på åpenhet og strategiske partnerskap. Vi bestreber oss på å være tydelige, ærlige og realistiske. Vi samarbeider med innkjøpere og leverandører for å utvikle praksiser og protokoller i leverandørkjedene som gir muligheter for alle involverte.

Innsikt

Innsikt

Vi er ikke en forskningsorganisasjon som ganske enkelt bekrefter data. Vi mener at virkelige fremskritt kommer fra bruk av data som et intelligent springbrett til å skape muligheter og løse forretningsproblemer på nye, kreative og overraskende måter.

Perspektiv

Perspektiv

Vi driver internasjonalt, med nærmere 30 års erfaring bak oss. Vi tar oss tid til å forstå hvordan forretninger og kultursensitivitet varierer rundt om i verden. Vi stortrives med utfordringene og den økende kompleksiteten i internasjonale forretninger, og er alltid på utkikk etter innovative måter å tilpasse oss på og forbedre tjenestene vi leverer til kundene våre.

Akkrediteringer

Vi forstår verdien av ekstern vurdering


Partnere

Vi ønsker å fortsette å samarbeide med selskaper i det bredere leverandørkjedesystemet som vi mener kan bringe merverdi til kundene våre.

Les mer om bedriftens samfunnsansvar her.