Achilles og Schjødt inngår samarbeid om å tilby juridisk bistand

15 apr 2020

Achilles og Schjødt inngår samarbeid om å tilby juridisk bistand – fri problem-identifikasjon (15-30 min) – i tilknytning til COVID-19.

Spredningen av koronaviruset, og de tiltak myndighetene har igangsatt som følge av dette, får betydelige ringvirkninger. Som et ledd i å bistå innkjøpsorganisasjoner som deltar i Achilles-ordningene med hurtig, effektiv og høyt kvalifisert juridisk bistand i denne utfordrende situasjonen har vi inngått samarbeid med advokatfirmaet Schjødt om juridisk bistand og støtte til våre medlemmer.

Partner i Advokatfirmaet Schjødt, Thomas Nordby, peker på følgende utfordringer og problemstillinger

«Vi står ovenfor en betydelig samfunnsmessig utfordring som påvirker veldig mange oppdragsgivere og leverandører, og som generelt medfører betydelig usikkerhet i markedet. Koronaviruset og myndighetstiltak påvirker gjennomføringen av kommende og pågående anskaffelser, og kanskje særlig gjennomføringen av eksisterende kontrakter inngått etter anbudskonkurranse. Vår erfaring er at både oppdragsgivere og leverandører undervurderer hvilke muligheter anskaffelsesregelverket gir i situasjoner som denne. I de siste par ukene har vi høstet en rekke erfaringer fra ulike bransjer og sektorer som gjør oss i stand til å gi gode rettslige og kommersielle råd. Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Achilles, og er klare for å gi råd og veiledning til Achilles sine medlemmer i denne utfordrende situasjonen«.

Ordningen som er etablert fra og med i dag innebærer at innkjøpsorganisasjoner som benytter en eller flere av Achilles sine ordninger kan ta kontakt med oppgitte kontakt-personer hos Advokatfirmaet Schjødt for 15-30 minutters fri problemidentifikasjon. Dersom problemstillingene krever ytterligere oppfølgning har Advokatfirmaet Schjødt, gitt de rådende omstendigheter, tilbudt seg å kunne tilby slik oppfølgning til fordelaktige vilkår.

Halvard Homme i Achilles Information kommenterer:

”Etter de gode tilbakemeldingene fra samarbeidet vårt med teamet til Advokatfirmaet Schjødt i september på AchillesLive i Oslo, vet vi at Achilles-kunder har en appetitt på ekspertise og råd knyttet til forsyningskjeden og innkjøp/anskaffelser. Jeg er derfor svært glad for at vi i disse utfordrende tidene kan innlede et samarbeid med Advokatfirmaet Schjødt for å tilby kundene våre bistand i å navigere gjennom virkningen av endret lovgivning og en situasjon i stadig utvikling”.

Advokatfirmaet Schjødt har også kontorer i Stockholm som er omfattet av dette samarbeidet.  Henvendelse til Advokatfirmaet Schjødt kan gjøres gjennom å kontakte de kontaktpersonene som er oppgitt nedenfor direkte på mail eller telefon.

 

Kontaktpersoner – Norge (Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund)

 • Partner: Thomas Nordby
  tlf. +47 901 68 150
  e-post: thomas.nordby@schjodt.com
 • Advokat: Runar Bråthen
  tlf. +47 984 41 986
  e-post: runar.brathen@schjodt.com

 

Kontaktpersoner – Sverige (Stockholm)

 • Partner: Fredrik Linder
  tlf. +46 703 04 40 05
  e-post: fredrik.linder@schjodt.com
 • Senior Advokat: Viktor Hård af Segerstad
  tlf. +46 768 28 02 69
  e-post: viktor.hard@schjodt.com

Få flotte innsiktsartikler i innboksen din hver måned

Abonner