Achilles og Schjødt fortsetter samarbeidet

22 mar 2022

Achilles og Advokatfirmaet Schjødt har siden 2019 hatt et godt samarbeid om å tilby Achilles sine medlemmer juridisk bistand på fordelaktige vilkår. Vi har gleden av å annonsere at samarbeidet med Schjødt vil videreføres i tiden fremover.

Samarbeidet knytter seg særlig til bistand ved problemstillinger som oppstår om regelverket om offentlige anskaffelser og gjennomføringen av anskaffelsesprosesser. Achilles sine medlemmer tilbys en gratis problemidentifikasjon (15-30 minutter) og dersom den aktuelle problemstillingen krever ytterligere oppfølging vil Schjødt kunne tilby slik oppfølging på fordelaktige vilkår etter nærmere avtale.

I tillegg tilbyr Schjødt to ulike «pakker» til fastpris, som er spesiallaget for Achilles sine medlemmer. Begge pakkene kan skaleres opp og ned etter behov, og Schjødt vil tilby fastpris skreddersydd for den bistanden som ønskes. Dersom medlemmenes behov for rettslig bistand ikke er dekket i pakkene som foreslått under, vil Schjødt tilpasse løsningen etter forespørsel.

Kvalitetssikringspakken

Kvalitetssikringspakken er egnet for:

 • Oppdragsgivere som ønsker bistand ved gjennomføringen av en anskaffelsesprosess.

Pakken inkluderer:

 • Introduksjonskurs om de mest sentrale reglene for gjennomføringen av en anbudskonkurranse.
 • Kvalitetssikring av kravene som ønskes stilt i anskaffelsesdokumentene.
 • Kvalitetssikring av svar på spørsmål stilt av tilbyderne i konkurransen.
 • Kvalitetssikring av vurderingen av om det foreligger avvik og om det foreligger en rett eller plikt til å avvise et tilbud.
 • Vurdering av om det er tillatt å gjøre avklaringer med tilbyderne og eventuelt kvalitetssikre disse.
 • Veiledning og forberedelser til eventuelle forhandlinger.
 • Kvalitetssikring av begrunnelsen for kontraktstildelingen og tildelingsbrevet.

Tilbudspakken

Tilbudspakken er egnet for:

 • Tilbydere som ønsker bistand ved tilbudsinngivelsen.

Pakken inkluderer:

 • Introduksjonskurs om de mest sentrale reglene for deltakelse i en anbudskonkurranse.
 • Vurdering av kravene oppdragsgiver har stilt i anskaffelsesdokumentene.
 • Bistand ved utformingen av eventuelle spørsmål til oppdragsgiver.Kvalitetssikring av tilbudsdokumentene og eventuelle forbehold.
 • Kvalitetssikring av tilbudsdokumentene og eventuelle forbehold.
 • Veiledning ved gjennomføringen av eventuelle avklaringer med oppdragsgiver.
 • Veiledning og forberedelser til eventuelle forhandlinger.
  • Veiledning i forbindelse med oppdragsgivers beslutning om kontraktstildeling.

Partner i Advokatfirmaet Schjødt, Thomas Nordby, uttaler følgende om samarbeidet med Achilles:

«Vi er glade for at Achilles har valgt Schjødt som sin samarbeidspartner for anskaffelsesrettslige bistand til sine medlemmer. Det beste generelle rådet vi kan gi er å gjøre forsvarlige og gode vurderinger før kunngjøringen av en konkurranse. Særlig erfarer vi at dialog mellom oppdragsgivere og leverandørene i markedet oftere fører til vellykkede innkjøp; oppdragsgiver vet hvilket behov de har og leverandørene vet hvilke løsninger de kan tilby for å dekke behovet. Anskaffelsesdokumentene kan etter slik dialog utformes slik at gode og innovative løsninger kan tilbys for å dekke et behov. Med vår erfaring og kompetanse kan vi identifisere risikomomenter og gi rettslige og strategiske råd til både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføringen av en anskaffelsesprosess. Vi er topp motiverte og klare til å bistå Achilles sine medlemmer med presise og gode råd.»

Halvard Homme i Achilles Information kommenterer:

«Etter de gode tilbakemeldingene fra samarbeidet vårt med teamet til Advokatfirmaet Schjødt, vet vi at Achilles-kunder har en appetitt på ekspertise og råd knyttet til forsyningskjeden og innkjøp/anskaffelser. Jeg er derfor svært glad for at vi i disse utfordrende tidene kan videreføre samarbeidet med Advokatfirmaet Schjødt for å tilby kundene våre bistand i å navigere gjennom virkningen av endret lovgivning og en situasjon i stadig utvikling.»

Schjødt er et fullservice advokatfirma og kan tilby bistand innenfor alle rettsområder. Innenfor regelverket om offentlige anskaffelser har teamet fra Schjødt spisskompetanse og har lang erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører. De har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund, Stockholm og London.

Kontaktpersoner

 • Partner: Thomas Nordby
  tlf. +47 901 68 150
  E: thomas.nordby@schjodt.com
 • Advokat: Johanne Forde
  M: +47 478 07 378
  T: +47 23 01 15 04
  E: johanne.forde@schjodt.com

Rebecca Bantoft

Global Head of Corporate Communications & Events

 • +44 (0)1235 838134
 • +44 (0)7931 374627
 • rebecca.bantoft@achilles.com

Få flotte innsiktsartikler i innboksen din hver måned

Abonner