Article

Vindparken Delta II – hvordan kan leverandører vinne kontrakter?

En fremtidig strategi

I COP26-avtalen om klimaendringer i 2021 forpliktet landene seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2050 og holde de globale temperaturene maks 1,5 grader over de førindustrielle nivåene. Siden ca.

to tredeler av de globale klimagassutslippene er knyttet til forbrenning av fossile brensler til energi, presses selskaper i kraftsektoren til å gå over fra fossile brensler til fornybare energikilder. et spansk kraftselskap og et av de største aksjeselskapene i verden, har ambisiøse planer om å gjøre nettopp dette.

I tråd med målene for klimatiltakene som ble fastsatt i Paris-avtalen, har Repsol til hensikt å redusere utslippene til netto null innen 2050. I Repsols strategiske plan for 2021–2025 beskrives selskapets mål om å bli et multienergiselskap som henter mye av sin fremtidige energi fra fornybarprosjekter, og en betydelig produsent av lavutslippselektrisitet på Den iberiske halvøya.

For å finansiere det utvidede tilbudet av fornybar energi vil Repsol investere EUR 18,3 milliarder, hvorav 30 %, dvs. 5,5 milliarder, skal investeres i lavutslippskilder, som vind- og solkraft. I tråd med disse målene ble 40 % av selskapets utgifter i første kvartal i 2021 tildelt lavkarbonprosjekter.

Leder an i overgangen

I 2021 begynte Repsol å jobbe på sitt største prosjekt med fornybar energi, vindparken Delta II. Delta II, som etter planen skal ferdigstilles i 2023, vil generere totalt 860 megawatt (MW) gjennom 26 vindparker som ligger i Aragon-regionen nordøst i Spania. Når Delta II er i drift, vil parken levere elektrisitet til rundt 800 000 hjem og hindre utslipp av 2,6 millioner tonn CO2.

I den første fasen av produksjonen startet Repsol byggingen av de to første vindparkene i prosjektet: La Cometa I og La Cometa II, som driver henholdsvis fire og tolv vindturbiner hver. De to vindparkene, som begge ligger i regionen Zaragoza, vil generere 60 MW. Samtidig vil arbeidet på de neste tre vindparkene fortsette.

Repsols første  Delta-vindprosjekt, som også ligger i regionen Aragon, er allerede i drift. Deltas 8 vindparker og 89 vindturbiner,  som har kostet EUR 300 millioner, produserer 992 gigawattimer (GWh) med ren energi hvert år. Dette tilsvarer det årlige gjennomsnittsforbruket til 300 000 husholdninger og bidrar til å hindre at rundt én million tonn CO2 blir sluppet ut hvert år.

I tillegg til å utvikle selskapets vindkrafttilbud betydelig utvider Repsol virksomheten som omfatter solkraft. I juli 2020 startet oppføringen av Repsols største fotoelektriske park i Spania, Valdesolar. Dette solkraftanlegget, som består av 648 000 solmoduler spredt ut over fem store områder, genererte nok fornybar energi til å levere kraft til 140 000 hjem i juli 2021, og unngikk dermed å bruke rundt 211 564 tonn CO2.

I tillegg til Valdesolar har Repsol to fotoelektriske parker til som er under oppføring eller i full drift. Kappa, i Sentral-Spania, genererer 126,6 MW fordelt på tre anlegg, mens Sigma, i regionen Cadiz, har en installert effekt på 204 MW og er ifølge myndighetene i Andalusia av strategisk betydning.

Finne de rette leverandørene

Ved å gå over til å bli et multienergiselskap utvider Repsol den fornybare virksomheten betydelig. Men den raske oppskaleringen av disse tilbudene betyr at Repsol trenger erfarne og fremtidsrettede leverandører som kan hjelpe selskapet med å nå energimålene.

Vis frem organisasjonens kvalifikasjoner når det gjelder bærekraft, og få sjansen til å delta i morgendagens prosjekter ved å bli med i Achilles.


Få flotte innsiktsartikler i innboksen din hver måned

Abonner