Article

Prinsipper for grønn bygging fremmer null nettoutslipp av karbondioksid

Da FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), publiserte sin sjette hovedrapport i august 2021, var det få som forventet gode nyheter. Men bekreftelsen på at vi sannsynligvis når og overskrider det kritiske oppvarmingsnivået på 1,5 grader innen 2052, fikk mange til å innse at vi står overfor en eksistensiell krise.

Men som så ofte når vi står overfor det verst tenkelige, har de dystre nyhetene også brakt med seg et glimt av håp. De har nemlig inspirert mange virksomheter, organer og enkeltpersoner og fått dem til å innse at de må gjøre alt de kan for å avverge en katastrofe.

En positiv handlingsplan

Et av disse organene er Verdens økonomiske forums globale nettverk av toppledere innenfor eiendom, som på slutten av fjoråret publiserte «Green Building Principles: The Action Plan for Net-Zero Carbon Buildings». Handlingsplanen beskriver ti tiltak som organisasjoner av alle størrelser kan iverksette for å redusere sin miljøpåvirkning.

Dette er ikke minst viktig fordi hele 38 % av utslippene som genereres av menneskelig aktivitet, ifølge klimapanelets rapport kommer fra bygninger – 28 % fra driften og 10 % fra materialene og konstruksjonen.

Dette er også grunnen til at prinsipp 7 i handlingsplanen fra Verdens økonomiske forum råder organisasjoner til å sikre at 100 % av den eksterne energien [dvs. energi som organisasjonene ikke genererer selv] anskaffes fra fornybare energikilder.

Dette rådet viser hvordan Achilles kan hjelpe innkjøpere med å utnytte mulighetene organisasjonen har til å nå målet om netto nullutslipp innen eller før organisasjonens egne tidsfrister – ved å ta i bruk fornybare energikilder til infrastrukturprosjekter.

Leverandørnettverk verden rundt

Vi har et omfattende globalt nettverk av fremragende leverandører som driver virksomhet på flere områder, inkludert infrastruktur, bygg og anlegg, materialproduksjon, fornybar energi og mye, mye mer. Således kan vi hjelpe virksomheter med å identifisere og utpeke de leverandørene som kan ha den mest positive innvirkningen på virksomhetens egne utslipp. Det første vi gjør er, å sette dem i stand til å anskaffe fornybar energi .

Men dette er bare ett av områdene der tjenestene våre er tett forbundet med handlingsplanen og prinsippene for grønn bygging. Vi kan nemlig også hjelpe virksomheter med å redusere karbonutslippene, inkludert utslipp som er kategorisert som «scope 3»-utslipp (eller såkalte verdikjedeutslipp).

Praktiske, oppnåelige mål

Det tredje prinsippet i handlingsplanen til Verdens økonomiske forum går ut på å måle og registrere karbonet som slippes ut i forbindelse med oppføringen av en bygning («embodied carbon»), mens det fjerde prinsippet går ut på å redusere disse utslippene.

I tillegg kommer et område som er avgjørende når det gjelder «scope 3»-utslipp – utslipp som er forårsaket av alle virksomhetene i leverandørkjeden, og som for mange organisasjoner kan utgjøre opptil 90 % av det totale karbonavtrykket. Hvordan man kan måle og rapportere disse utslippene, er et av de mest utfordrende spørsmålene for dem som jobber med miljø og innkjøp i dag.

Vårt karbonreduksjonsprogram setter virksomheter i stand til å gjøre nettopp dette. Det hjelper dere med å rapportere dataene som trengs for å sette praktiske, oppnåelige mål som vil gjør det mulig for dere å redusere utslippene. Vi kan også tilby en uavhengig revisjon som bekrefter at resultatene deres både er nøyaktige og fullstendige, samt tilby valgfrie klimakvoter som dere kan bruke til å kompensere for utslipp.

Det er viktig å handle nå

Noen synes det er beroligende å vite at det finnes slike muligheter for å kontrollere, redusere og kompensere utslipp, men de bør bare være beroliget hvis et tilstrekkelig antall organisasjoner benytter seg av disse mulighetene. Ifølge handlingsplanen fra Verdens økonomiske forum er det viktig å handle nå, og alle aktører har et ansvar for å sørge for at det som bygges, er mer bærekraftig.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag, så kan vi ta en prat.


Få flotte innsiktsartikler i innboksen din hver måned

Abonner