Article

ESG – det er ikke grønt alt som glimrer, ikke en gang for julenissen

Verden er i endring, og ESG har høyeste prioritet for foretak over hele verden – inkludert julenissens verdensomspennende virksomhet.  Vi vet allerede at julenissen er selve innbegrepet av en global Supply Chain Manager, men heller ikke ESG er eviggrønt – det er i konstant forandring.

Som vi vet står forkortelsen ESG for Environmental, Social og Governance, noe som på norsk kan oversettes til Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Så hvordan klarer julenissen å følge med på alle endringene til alles beste? La oss dele det opp:

Miljø

Tilfeldigvis vet vi at julenissen har drevet med etisk innkjøp av leketøy og gaver fra hele verden. Han har også redusert sitt karbonavtrykk ved å produsere lokalt, og er en viktig fortaler for bærekraftig innkjøp og fordelene ved nearshoring.

Samfunn

Vi vet også at han er en flerspråklig arbeidsgiver som sikrer ansatte like muligheter, og at han setter en ære i å gjøre det som er rett. Vi må heller ikke glemme at han har det høyeste medarbeiderengasjementet i verden.

Eierstyring

Det er her det blir vanskelig – selv for julenissen. Det er forholdsvis ukomplisert å kontrollere arbeidsvilkår og etterlevelse av krav til helse, miljø og sikkerhet, men det finnes mange andre viktige faktorer.

Globale lovendringer når det gjelder moderne slaveri og transparente forsyningskjeder betyr at julenissen hele tiden må være ekstra oppmerksom slik at han oppfyller de lokale lovene i landene han har virksomhet, slik som:

Åpenhetsloven

Julenissens operative leder holder jo til på Nordpolen, men åpenhetsloven gjelder ikke bare selskaper i Norge. Den gjelder også utenlandske selskaper som selger og leverer produkter og tjenester i Norge. Hvis julenissen har mer enn 50 heltidsansatte og en balansesum på over 35 millioner kroner, har han derfor plikt til å etterleve loven ved å opprettholde etiske standarder på alle nivåer. Han må også utarbeide detaljerte rapporter om overvåkning av forsyningskjeder.

 

Den tyske loven om styring av forsyningskjeder

Den tyske loven om styring av forsyningskjeder er litt annerledes, da den omfatter organisasjoner som har sentraladministrasjon, viktigste forretningssted, administrativt hovedkontor, hjemsted eller avdelingskontor i Tyskland – og det har julenissen ikke. Noen av leverandørene som han importerer råvarer fra, holder imidlertid til i Tyskland. Julenissen må derfor ha en forståelse for due diligence-forpliktelser og bruke sitt risikostyringssystem til å identifisere, forebygge eller minimere risiko knyttet til brudd på menneskerettighetene og skader på miljøet i sin forsyningskjede.

Annen lovgivning som han må være klar over og potensielt ta i betraktning, omfatter:

Hvis han ikke gjør dette, vil det få verre konsekvenser enn kull i julestrømpen, nemlig bøter og eventuelt begrensninger på gavelevering i de aktuelle landene. Men verst av alt ville det ikke være i julens ånd – å være snill med andre.

Ved å etterleve disse lovkravene er julenissens virksomhet transparent når det gjelder hvor arbeidskraften finnes, avlønning og HMS – ikke bare på gaveverkstedet, men i hele forsyningskjeden.

Nå som vi vet hva det dreier seg om, la oss se litt på hvordan det kan gjøres.

ESG-score

Vår ESG-score gjør det mulig for julenissen og andre Supply Chain Managere over hele verden å identifisere potensielle utfordringer i forsyningskjeden knyttet til miljø, samfunn og eierstyring. Dermed kan alle som jobber med forsyningskjeder, danne seg et øyeblikksbilde av ESG-risikoer og dermed eventuelt redusere dem. Det er også mulig å legge til kriterier som oppfyller forskjellige lovmessige standarder, og med utgangspunkt i dette straks kunne se om en leverandør oppfyller de ulike kravene. Til syvende og sist betyr det at det blir enklere å finne ut hvilke leverandører han kan samarbeide med for å oppfylle gjeldende lovkrav.

 

Gjør som julenissen og fiff opp forsyningskjeden i julestria for å sikre at samarbeidspartnerne dine driver etisk og ansvarlig. Som vi nå vet, er ESG ikke eviggrønt, og vi er her for å hjelpe dere med dette i 2023.


Få flotte innsiktsartikler i innboksen din hver måned

Abonner