Webinar

Den norske åpenhetsloven: et skritt fremover for etisk forretningspraksis

1 Sep 2022 - WEBINAR - 10:00 BST | 11:00 CEST

Åpenhetsloven er et skritt fremover for etisk forretningspraksis.

I tråd med OECDs retningslinjer må virksomheter som omfattes av de nye reglene, utføre evalueringer av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av alle leverandørkjedene sine for å sikre at egnede standarder for etisk sysselsetting oppfylles i alle ledd.

Det sentrale målet med åpenhetsloven er å i større grad stille store selskaper til ansvar for at riktige standarder oppfylles av alle leverandørene deres, og å sikre at disse selskapene regelmessig redegjør for sin kontinuerlige innsats for å opprettholde etisk forretningspraksis.

Talere

Arild Dyngeland, partner og advokat hos Schjødt, er advokat i Schjødts avdeling for rettstvister. Han har lang erfaring fra sivilsaker og straffesaker, spesielt som forsvarer i økonomiske straffesaker. Han ble utnevnt til fast forsvarer ved Norges Høyesterett i 2015.

Adam Whitfield er sjef for sikringsstrategi hos Achilles. Han har over ti års erfaring med administrasjonssystemer og anleggsrevisjon og har besøkt selskaper over hele verden i forskjellige sektorer på vegne av kundene våre. De siste fire årene har Adam jobbet med utvikling og implementering av programmene våre for etisk sourcing og etisk forretningsvirksomhet. I tillegg til revisjon har Adam ansvar for å implementere prosesser for globale administrasjonssystemer i henhold til internasjonale standarder for Achilles. Han er sterkt engasjert i å bruke standarder for administrasjonssystemer som et middel til kontinuerlig forbedring.

Heidi E. Jørgensen ble med i Achilles som visepresident for miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold og bærekraftige løsninger i januar i år. Heidi har over 30 års erfaring med administrasjon av leverandørkjeder, prosjekter og kontrakter i Europa, Afrika, Asia og Amerika, hovedsakelig i olje- og gassbransjen. Heidi engasjerer seg sterkt i å etablere bærekraftige leverandørkjeder og jobber tverrfaglig for å sikre at interessenter deltar og at oppgaver utføres som de skal. I sin forrige stilling som sjef for kvalifisering av globale leverandører i BW Offshore så hun at Achilles har god støtte for dette i systemene sine for kvalifisering av leverandører. Heidi har erfaring med å lede prosjekter og team som jobber med å skape åpne leverandørkjeder. Åpne leverandørkjeder oppnås ved å skape tillit og godt samarbeid med både leverandørene og innkjøpsorganisasjonene. Akkurat nå fokuserer hun på å få den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli i Norge, implementert i Achilles.Per denne loven må innkjøpere sikre at de samme åpenhetsprinsippene gjelder i hele leverandørkjeden, ikke bare i første og andre ledd.

Hvorfor delta?

Bli med på webinaret vårt sammen med det norske advokatfirmaet Schjødt for å finne ut mer om åpenhetsloven i leverandørkjeder, deriblant hvilke virkninger den nye loven får, hvordan virksomheter bør klargjøre seg for konsekvensene hvis de ikke følger den, og hvordan de kan redusere risikoen i leverandørkjeden gjennom etisk forretningspraksis.

Program

  • Den norske åpenhetsloven: alt du trenger å vite
  • Hvilken innvirkning får den?
  • Hvordan sørger du for at virksomheten din har en etisk forretningspraksis?
  • Spørsmål og svar
Dato og klokkeslett

1 Sep 2022
11:00 -

Del

Registrer deg i dag

Fields marked with * are mandatory.

You might be also interested in…